Fysioterapi for voksne

Tilbudet består av forebyggende/helsefremmende oppgaver og trening/rehabilitering/ behandling i en tidsavgrenset periode. Personer over 18 år med en nylig oppstått sykdom, skade eller akutt endring i fysisk funksjon, eller personer som har behov for livsstilsendring, kan søke om tjenesten.  

Det kommunale fysioterapitilbudet gjelder ikke for personer som har behov for trening for vedlikehold av funksjon.

Ta kontakt pr telefon eller fyll ut skjemaet under og send det til:
Grimstad kommune, Fysio -og ergoterapitjenesten, Postboks 123, 4891 Grimstad

Fysioterapi - henvisningsskjema voksne (PDF, 377 kB)

Hva tilbyr vi?

Individuell fysioterapibehandling

Undersøkelse-/kartlegging og opptrening (etter tverrfaglig vurdering) av:

  • personer innlagt for rehabilitering eller opptrening på Frivolltun
  • personer innlagt KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp), Frivolltun
  • personer med behov for palliativ omsorg

Gruppetilbud

Andre tilbud

Et mål er at fysioterapibehandlingen skal bidra til at du kan fortsette med aktiviteter som vedlikeholder din funksjon på egen hånd. Vi vil i dialog med den enkelte prøve å finne løsninger.

Hva koster fysioterapi?

Tjenesten er gratis for personer som er innlagt Frivolltun bo- og omsorgssenter.
Hos privatpraktiserende fysioterapeuter gjelder egne takster.

Fysioterapiinstitutter i Grimstad

Oversikt over fysioterapiinstitutter i Grimstad kommune
(med helt eller delvis driftstilskudd fra kommunen)

Lover og forskrifter

Har du spørsmål?

Fysio- og ergoterapiavdelingen

Telefon: 37 25 03 00
E-post:
fysioterapi@grimstad.kommune.no
gravidsvomming@grimstad.kommune.no
(Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten.)