Bassengtrening

Fysioterapitjenesten driver både individuell og gruppebaserte tilbud i varmtvannsbassenget på Berge gård senter.

Vannets egenskaper som oppdrift og vannmotstand gir andre bevegelsesopplevelser enn på land. Noe aktivitet/trening/øvelser oppleves tyngre i vann, andre er lettere i vann. Mange opplever økt mestring i vann på grunn av redusert belastning på ledd, sener og muskulatur.

Målet med tilbudet

Målet med bassengtrening er å øke fysisk funksjon og fysisk form, bevegelsesglede og mestring og å redusere smerte. Det er også et mål at deltakerne blir trygge på øvelser og trening i basseng, slik at de kan bruke dette videre på egenhånd, eller i andre grupper der det ikke er fysioterapeut som instruktør.

Hvem kan benytte seg av tjenesten?

Tilbudet er for personer i alle aldre som har en funksjon/diagnose der bassengtrening med instruksjon av fysioterapeut er spesielt nyttig. Brukerne må klare seg uten hjelp av fysioterapeut i garderoben, i bassenget og inn / ut av bassenget. Det er en personløfter ved bassengkanten som kan benyttes. Ved behov for assistanse, må deltakeren selv ordne egen hjelper/assistent. Denne personen må være av samme kjønn for å kunne hjelpe deltakeren i garderoben.

Fysioterapeutene har et eget gruppetilbud for gravide. Frisklivssentralen har treningstilbud for de som ønsker livsstilsendring, der en har fokus på kondisjon, styrke og bevegelighet. I tillegg finnes det gruppetilbud for personer med forskjellige diagnoser/ funksjonsnedsettelser - med og uten fysioterapeut som instruktør.

Det finnes også egentreningsgrupper og treningsgrupper ledet av forskjellige foreninger og lag. Det er ulike priser på disse tilbudene. 

Du finner mer informasjon og kontaktinformasjon på siden varmtvannsbasseng.

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter trening av styrke, kondisjon, bevegelighet og balanse i varmtvannsbasseng. Tilbudet gis fortrinnsvis som gruppetilbud. Det tilbys også individuelle tilbud av kortere varighet. Det finnes ikke kjønnsdelte grupper.  

Slik søker du

Dersom dette kan være et tilbud som er aktuelt for deg, kan du gjerne kontakte fysio- og ergoterapiavdelingen. Se kontaktinformasjon.

Hva koster bassengtrening?

Bassengtrening ledet av fysioterapeut er gratis.

Andre treningstilbud og treningsgrupper ledet av lag og foreninger har en liten egenandel.
Kontakt Berge gård senter for mer informasjon om prisene.

Andre opplysninger

Deltakere må følge Berge gård senters reglement for bruk av bassenget.