Logoped

Hva omfatter tjenesten?

Logoped gir språkhjelp til barn og ungdom, 0 – 16 år med tale- eller språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket  språk, uttalevansker (språklydvansker), stemmevansker, stamming og dysfasi (språkskade som skyldes ervervet hjerneskade).

Vi kan hjelpe med:

  • å veilede foreldre/personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk
  • å gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning enten hjemme, på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden
  • å kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparatet

Hvordan avgjøres det om det er behov for logopedhjelp?

Skole/barnehage kan med samtykke fra foresatte drøfte enkeltbarn anonymt med logopeden. Før en eventuell henvisning må saken ha vært drøftet i ressursteam eller med logoped i telefontiden.
Foresatte må samtykke på henvisningsskjema før en kan utrede og eventuell påbegynne logopedtrening med barnet.

Henvisningsskjema

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Logoped
Grimstad kommune får ny logoped fra august 2019.
I mellomtiden kan du kontakte PP-tjenesten telefon 37 25 03 45.