Syn- og hørselskontakttjenesten

Hva er syn- og hørselskontakttjenesten?

Syn- og hørselskontakt er en helsearbeider som jobber med å tilrettelegge for syns- og/ eller hørselshemmede som bor i Grimstad kommune. Målet med tilbudet er at du skal få mulighet til å bli mer selvhjulpen i hverdagen med tanke på ditt syn- eller hørselstap, ved hjelp av høreapparater og/eller syn-/hørselshjelpemidler.

Tjenesten omfatter kartlegging av dine behov for hjelpemidler. Dersom det er aktuelle hjelpemidler som kan være nyttige for deg, vil syn- og  hørselskontakten søke om dette. Ved behov får du også oppfølging/opplæring i bruk av hjelpemidlene, i tillegg til råd og veiledning. Syn- og hørselskontakten gjør også enkle reparasjoner av høreapparat og gir veiledning i bruk. Tjenesten omfatter ikke tilrettelegging i barnehage, skole eller arbeidsplass.

Hvem kan få tilbudet?

Syn – og hørselshemmede som bor i Grimstad kommune, enten i privathjem, omsorgsbolig eller på institusjon.  

Hvordan kontakter jeg tjenesten?

Du eller dine pårørende kan ringe til sentralbordet i kommunen.

Fagpersoner i kommunen kan hjelpe deg med å sende internmelding i kommunens pasientjournalprogram, dersom du allerede er bruker av tjenester i kommunen.

Dersom du ikke allerede har tjenester fra kommunen, må det fylles ut et henvisningsskjema.

Lenke til henvisningsskjema (PDF, 106 kB)

Skjemaet sendes til: Syn- og hørselskontakt, fysio- og ergoterapiavdelingen, Postboks 123, 4891 Grimstad

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 
Dersom du ikke har nødvendig utstyr tilgjengelig for å rengjøre høreapparater, må du betale for evt. utstyr.

Reparasjon av høreapparater

Gjelder henvendelsen reparasjon av høreapparater, har du mulighet til å selv ta kontakt med hørselssentralen/øre-, nese-, halsavdelingen i Arendal.

  • Øre-, nese-, halsavdelingen på sykehuset i Arendal 
    Telefon 37 01 45 31  kl. 08.00 – 15.00