Syn- og hørselskontakttjenesten

Hva er syn- og hørselskontakttjenesten?

Syn- og hørselskontakt er en helsearbeider som jobber med å tilrettelegge for syns- og/ eller hørselshemmede som bor i Grimstad kommune. Målet med tilbudet er at du skal få mulighet til å bli mer selvhjulpen i hverdagen med tanke på ditt syn- eller hørselstap, ved hjelp av høreapparater og/eller syn-/hørselshjelpemidler.

Tjenesten omfatter kartlegging av dine behov for hjelpemidler. Dersom det er aktuelle hjelpemidler som kan være nyttige for deg, vil syn- og  hørselskontakten søke og bestille disse for deg. Ved behov får du også oppfølging/opplæring i bruk av hjelpemidlene, i tillegg til råd og veiledning. Syn- og hørselskontakten gjør også enkle reparasjoner av høreapparat, og veiledning i bruk av høreapparat. Tjenesten omfatter ikke tilrettelegging på skole- og arbeidsplass.

Hvem kan få tilbudet?

Syn – og hørselshemmede som bor i Grimstad kommune, enten i privathjem, omsorgsbolig eller på institusjon.  

Slik søker du

Du eller dine pårørende kan ringe direkte til syn- og hørselskontakten eller til sentralbordet i kommunen.

Fagpersoner i kommunen kan hjelpe deg med å sende internmelding i kommunens pasientjournalprogram, dersom du allerede er bruker av tjenester i kommunen.

Dersom du ikke allerede har tjenester fra kommunen, må det fylles ut et henvisningsskjema.

Lenke til henvisningsskjema (PDF, 106 kB)

Skjemaet sendes til: Syn- og hørselskontakt, fysio- og ergoterapiavdelingen, Postboks 123, 4891 Grimstad

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 
Dersom du ikke har nødvendig utstyr tilgjengelig for å rengjøre høreapparater, må du betale for evt. utstyr.

Syn- og hørselskontakttjenesten har stengt i skoleferier

Syn- og hørselskontakttjenesten holder stengt i skoleferier, og da må alle henvendelser for reparasjon av høreapparat rettes til hørselssentralen på sykehuset i Arendal.

De har servicetider mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Du må avtale tid på forhånd.
Det kan du gjøre på disse telefonnumrene:

  • Hørselssentralen Arendal: 
    telefon 37 01 45 40  kl 09.30 -11.30.
  • Øre-, nese-, halsavdelingen på sykehuset i Arendal :
    telefon 37 01 45 31  kl 08.00 – 15.00

Det settes opp ca 10 minutter til konsultasjon

Serviceerklæring

Lenke til serviceerklæring for syn- og hørselskontakt 

Kontaktinfo

Besøksadresse
I4Helse
Jon Lilletunsvei 9N
4879 Grimstad

Telefon   
Syn- og hørselskontakt: 945 04 589
Kommunens sentralbordet: 37 25 03 00

E-post til synskontakt:
Elisabeth Skei Udjus
Elisabeth.skei.udjus@grimstad.kommune.no 

NB! ikke skriv helseopplysninger/ sensitiv informasjon i e-posten.