Trygghetsalarm

Hvem kan søke om trygghetsalarm?

Eldre, funksjonsnedsatte eller andre brukergrupper som har behov for å få akutt kontakt med hjemmetjenesten. 

Hva er trygghetsalarm?

En trygghetsalarm gir brukeren mulighet til å tilkalle hjelp på en enkel måte. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp, som for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Alarmen kobles til mobilnettet og går direkte til alarmsentralen. Ved utløst alarm blir du kontaktet av alarmsentralen, som avklarer situasjonen og formidler videre kontakt til hjemmetjenesten. 

Trygghetsalarmen kan være en hjelp slik at du kan bo lenger hjemme. 
Søk om trygghetsalarm

Søke om trygghetsalarm

Dersom du har spørsmål om tildeling av trygghetsalarm, kan du ringe kommunens sentralbord og spørre etter tjenestekontoret. For spørsmål om faktura eller betaling kan merkantil avdeling på Berge gård kontaktes på telefonnummer 37 25 24 00

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2024
Trygghetsalarm - priser 2024
Type tjeneste Pris per måned
Trygghetsalarm for dem som bor hjemme 496,-
Trygghetsalarm for dem som bor i heldøgns omsorgsbolig på Frivolltun/GROM 415,-

Vilkår for betalingsfri trygghetsalarm:

Dersom følgende vilkår innfris vil du få trygghetsalarm uten kostnad:

  • Bruker samtykker til helsepersonells tilgang til bolig 
  • Bruker evner å utløse trygghetsalarm
  • Brukers nedsatte helsetilstand hindrer bruk av telefon for å komme i kontakt med tjenesten, eller telefonkontakt ikke fremstår formålstjenlig for å oppnå kontakt ved behov. 
  • Brukers helsetilstand gir fallfare eller fare for andre situasjoner hvor helsepersonell må ivareta pasienten i løpet av kort tid.