Aktivitet i ettervern (Vikhuset)

Hva tilbyr vi i ettervern?

Aktivitet i ettervern er et aktivt oppfølgingstilbud. Vi vil være tilretteleggere og pådrivere for at du skal nå dine mål. Dine interesser, muligheter og ønsker er utgangspunktet for aktiviteter og innholdet i oppfølgingen. Vi samarbeider med andre etterverntilbud og aktivitetstilbud som er aktuelle for deg.

Det er en foreldregruppe i tjenesten. Denne gruppen samles ukentlig. 

Hva kan du forvente?

  • Fokus på det som er viktig for deg
  • Aktiv oppfølging
  • Eget aktivitetsprogram og ukeplan

Hva forventer vi av deg som deltaker i ettervern?

  • Egen motivasjon for endring i livet
  • Aktiv deltakelse
  • Ærlighet
  • Rusfrihet

Vil du bli deltaker?

Ta gjerne direkte kontakt med oss på telefon. Vi vil ha en informasjons- og vurderingssamtale med deg som ønsker oppfølgning. Dersom du har oppfølging av ruskonsulent eller miljøtjenesten, kan de sette deg i kontakt med ettervern.

Kontaktinformasjon
Telefon 952 81 501 eller 908 36 703

Avdelingsleder forebygging og rehabilitering
Ståle Arvill Strand
Mobil: 913 64 977

Følg oss på Facebook

Følg gjerne facebooksiden Ettervern Grimstad og Arendal for mer informasjon om ettervern i vår region.