Charlottenlund ettervernsbolig

Hvem kan søke?

Personer som har vært rusfri over tid og/eller gjennomført enten soning eller behandling for rusavhengighet. Søker må ha et klart mål om å fortsette å leve et rusfritt liv, og må også være motivert til dette.

Saksbehandler og en representant for Charlottenlund ønsker å ha et kartleggingsmøte med deg før søknaden behandles. I dette møtet gjennomgås også husreglene og vilkårene i husleiekontrakten. Du har mulighet til å ha med deg en støtteperson i dette møtet.

Hva er ettervernsbolig?

Hensikten med en ettervernsbolig er å lette tilpasningen til et normalt samfunnsliv og hindre tilbakefall etter endt rusbehandling. En ettervernsbolig er en midlertidig treningsbolig som stilles til rådighet for nødvendig skjerming og bo-trening i ettervernsfasen.

Slik søker du

Du kan kontakte saksbehandler hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke. 
 
 

Hva skjer videre?

Saksbehandler og en representant for miljøtjenesten ønsker å ha et kartleggingsmøte med deg før søknaden behandles. I dette møtet gjennomgås også husordensreglene og vilkårene i husleiekontrakten. Du har mulighet til å ha med deg en støtteperson i dette møtet. 
 

Kort om Charlottenlund

Charlottenlund består av 5 leiligheter, disse er delvis møblert. Det er to leiligheter i første etasje, to i andre etasje og en i sokkelleilighet. I tillegg disponerer personalet et kontor i første etasje. I andre etasje er det en fellesstue hvor det er anledning til samtaler med hverandre og/eller personal.

Stedet skal være helt rusfritt og er et tilbud om bemannet bolig i tiden etter behandling og før flytting til eget bosted. Charlottenlund skal altså være et steg på veien til et selvstendig liv.

Charlottenlund ligger idyllisk til på Fevik i Grimstad. Boligen er sentralt beliggende med gåavstand til buss, butikk og post.

Hva koster det?

Leiepris varierer for hver enkelt utleieenhet..

Kontaktinfo

Avdelingsleder sosialambulerende team
Merete Foss Nielsen
Mobil: 908 67 733