Alvorlig bekymret?

Akutt behov for helsehjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 
 

Vurdere tvangsinnleggelse?

Hvis du er pårørende og alvorlig bekymret for en rusavhengig, kan du kontakte avdelingsleder for forebygging og rehabilitering for å snakke om din bekymring. Du kan også sende en skriftlig melding hvor du ber dem vurdere å fremme en sak om tvang for fylkesnemnda. 
 
Du har krav på en tilbakemelding på om kommunen har besluttet å fremme en sak eller ikke.
 

Aktuelt lovverk

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 

Skal du sende melding om noe sensitivt?