Råd og veiledning til pårørende innen psykisk helse og rus

Ikke sitt alene med din bekymring, det er mulig å få hjelp!

Du som er pårørende til en med utfordringer knyttet til psykisk helse og / eller rus, kan få generelle råd og veiledning av fastlegen din, psykisk helsearbeider eller Grimstad Familiesenter.

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder, men du kan gi oss opplysninger om den som har utfordringer knyttet til psykisk helse og / eller rusutfordring.

Alvorlig bekymret?

Ta kontakt med fastlegen din eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Hvis du er pårørende og alvorlig bekymret for en rusavhengig og / eller en med psykiske utfordringer, kan du kontakte avdelingsleder for forebyggende og rehabilitering for å snakke om din bekymring. Du kan også henvende deg skriftlig.

Pårørendeorganisasjoner

Det kan være godt å snakke med andre i samme situasjon. Her er oversikt over noen pårørendeorganisasjoner som kan være til hjelp:

Kontaktinfo

Avdelingsleder Ståle Arvill Strand
Mobil: 913 64 977 (09.00-15.00)

Besøksadresse
Arendalsveien 23, 4878 Grimstad