Råd og veiledning

Ikke sitt alene med din bekymring, det er mulig å få hjelp!

Du som er pårørende til en rusavhengig kan få generelle råd og veiledning av fastlegen din, ruskonsulent, saksbehandler eller Grimstad familiesenter.

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder, men du kan gi oss opplysninger om den som har et rusproblem. 

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege. Det er også mulig å søke om pårørendesamtaler hos ruskonsulent.
 

RUStelefonen

RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.
 

Pårørendeorganisasjoner

A-larm – bruker- og pårørendeorganisasjon
Al-Anon - for familie og venner av folk med alkoholproblemer


NKS (Norske kvinners sanitetsforening) - veiledningssenter
NKS - Facebook - veiledningssenter på Facebook

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Grimstad rådhus
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
kl 8 - 15
Torsdag: kl 8 - 17