Dine påvirkningsmuligheter

"Hva er viktig for deg i din situasjon nå?" er et viktig spørsmål for deg som søker oppfølging fra enhet for psykisk helse og rus.

Med de mulighetene vi har, ønsker vi å gjøre vårt beste for å gi deg hjelp til det du mener er viktig i ditt liv. For at vi skal lykkes med dette, er vi helt avhengige av din mening.

Du kan blant annet påvirke:

Hvilke tjenester kan du få?
Vi legger vekt på at du som får får innvilget tjenesten i størst mulig grad er med på å bestemme hvilke av våre tjenester du skal motta. Du kan påvirke dette ved å skrive hva du ønsker på søknaden, eller ved å snakke med den eller de du har kontakt med i enhet for psykisk helse og rus.
 
Hvordan du får tjenestene?
Søknad sendes tjenestekontoret.
Lenke til søknadsskjema 
 
Slik samarbeider vi med deg
I samtaler mellom mennesker kan vi oppfatte det som blir sagt og gjort på ulik måte. Vi setter pris på at du forteller oss om hva du er fornøyd med. Skal vi ha et godt samarbeid, er det også veldig viktig at du sier ifra hvis det er noe du er misfornøyd med. Hvis du synes det er vanskelig å si det til den som du har kontakt med, kan du gi tilbakemelding til avdelingsleder eller enhetsleder.
 
Din påvirkningsmulighet er størst hvis vi snakker godt sammen om dine behov og hva vi kan gjøre! 
 

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 
NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post.

Åpningstider

Grimstad rådhus
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
kl 8 - 15
Torsdag: kl 8 - 17