Helsefremmende hjemmebesøk til eldre

Hva er helsefremmende hjemmebesøk?

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.
 
Første besøk tilbys eldre det året de fyller 78 år. Besøket er frivillig.
 

Hva skjer under hjemmebesøket?

Besøket består av en samtale med fokus på den enkeltes egne ressurser. Tema for samtalen er meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det legges spesielt vekt på hva den enkelte selv mener er viktig for å ivareta egen helse.

De påfølgende år gjennomføres oppfølgningssamtaler ved behov. Alle får tilbud om nytt besøk etter 4 år.
 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Kontaktinfo

Spesialergoterapeut:
E-post: Berit Westbye 
Telefon: 918 81 070