Fevik hjemmetjeneste

Fevik hjemmetjeneste gir tjenester til hjemmeboende på Fevik. Området strekker seg fra bygrensa mot Arendal til Kroken, Vik og Hesnes.

Hjemmesykepleien er bemannet med sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere som jobber turnus. Hjemmesykepleien har vakt fra 7-22.45, og om nettene har kommunen en egen nattjeneste
 
Hjemmetjenesten utfører også tjenester til praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse og trygghetsalarmbrukere.

Kontaktinfo

Fevik hjemmetjeneste

Telefontid

  • Mandag - fredag:
    kl 12.30-14.00 og kl 18.00-19.00
  • Lørdag, søndag og helligdager
    kl 12.30-13.30 

Soneteam 1: 
Mobil 91 19 36 15

Soneteam 2: 
Mobil 97 99 91 28

Adresse
Ranvigveien 1, 4870 Fevik