Sentrum hjemmetjeneste

Sentrum hjemmetjeneste er bemannet med sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere som jobber turnus mellom klokken 7 og 22.45. Hjemmetjenesten utfører tjenester knyttet til praktisk hjelp, brukerstyrt personlig assistanse og trygghetsalarmbrukere.

Det er felles nattjeneste i Grimstad kommune. 
 
 

Kontaktinfo

Telefontid

  • Mandag–fredag:
    kl. 12.30–14.00 og kl. 18.00–19.00
  • Lørdag, søndag og helligdager
    kl 12.30–13.30 

Soneteam 1
Mobil 97 05 71 56

Soneteam 2
Mobil 90 92 04 56

Soneteam 3
Mobil 99 20 25 86

Soneteam 4
Mobil 99 64 13 91