Hjemmehjelp

Hvem kan søke om hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp. 
 
De som ikke kan ta vare på seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
 
Pleie- og omsorgstrengende i Grimstad kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
 

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål. Etter en individuell vurdering av funksjonsnivået til den som søker hjemmehjelp, kan følgende tjenester være aktuelle:
  • Hjelp til rengjøring av bolig
  • Sengetøyskift
  • Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer
  • Vinduspuss i de rom som rengjøres av tjenesteyter
  • Utvendig vinduspuss utføres kun hvis det er mulig å vaske vinduene fra innsiden eller fra veranda/balkong
Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.
 

Slik søker du

Du kan kontakte hjemmetjenesten for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 
 
Søknader behandles så snart de er mottatt av kommunen.
 

Hva koster det?

Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Det er mulig å søke om redusert egenbetaling i henhold til fastsatte normer (SIFO).
 
Hjemmehjelp - priser 2021
Beregningsgrunnlag Husstandens inntekt Maks per måned/per time
Mottar du pensjon fra utlandet skal dette opplyses om ettersom denne inntekten skal med i betalingsgrunnlaget.
Nettoinntekt > 2 G 202.702 210,- pr. mnd. /
fast fra staten
2 G - 2,33 G 202.703- 236.147 346 pr. time/
max 1062,- pr. mnd
2,33 G - 2, 66 G 236.148 - 269.593 346 pr. time/
max 1224,- pr. mnd
2,66 G - 3 G 269.594 - 304.053 346 pr. time/
max 1388,- pr. mnd
3 G - 3.33 G 304.054- 337.498 346 pr. time/
max 1682,- pr. mnd
3,33 G - 3,66 G 337.499 - 370.944 346 pr. time/
max 1992,- pr. mnd
3,66 G - 4 G 370.945- 405.404 346 pr. time/
max 2182,- pr. mnd
4 G - 4,33 G 405.405 - 438.849 346 pr. time/
max 2555,- pr. mnd
4,33 G - 4,66 G 438.850 - 472.295 346 pr. time/
max 3039- pr. mnd
4,66 G < 472.295< 346 pr. time/
max 3670,- pr. mnd

Serviceerklæring og klagemulighet

Kontaktinfo