Fevik hjemmetjeneste

Fevik hjemmetjeneste gir tjenester til hjemmeboende på Fevik. Området strekker seg fra bygrensa mot Arendal til Kroken, Vik og Hesnes.

Hjemmesykepleien er bemannet med sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere som jobber turnus. Hjemmesykepleien har vakt fra 7-23, og om nettene har kommunen en egen nattjeneste
 
Hjemmetjenesten utfører også tjenester til praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse og trygghetsalarmbrukere.

Kontaktinfo

Fevik hjemmetjeneste
Vakttelefon 911 93 615 

Gruppe A: 
Mobil 911 93 615    

Gruppe B: 
Mobil 979 99 128