Hjemmetjenesten ved Berge gård senter

Berge gård senter består av 62 heldøgns omsorgsleiligheter. Leilighetene er fordelt i tre bygninger og lokalisert i et naturskjønt område nær Grimstad sentrum.  
Det er pleiepersonell tilgjengelig på senteret hele døgnet. Beboerne får hjelp til å dekke ulike pleie- og omsorgsbehov basert på individuelle vedtak som er gjort på bakgrunn av søknad.

De som får innvilget hjemmesykepleie vil få tildelt en primærkontakt en av de første dagene etter innflytting. 

Kontaktinfo

Berge gård hjemmetjeneste
Mobil: 416 21 882
Natt: 906 97 267

Adresse:
Tønnevoldsgate 19, 4877 Grimstad.
Se Tønnevoldsgate 19 i kart