Sentrum hjemmetjeneste

Sentrum hjemmetjeneste er bemannet med sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere som jobber turnus mellom klokken 7 og 23. Hjemmetjenesten utfører tjenester knyttet til praktisk hjelp, brukerstyrt personlig assistanse og trygghetsalarmbrukere.

Det er felles nattjeneste i Grimstad kommune. 
 
 

Kontaktinfo

Sentrum hjemmetjeneste

Gruppe C 
Mobil 996 41 391 

Gruppe E 
Mobil 970 57 156

Gruppe F
Mobil 992 02 586