Sentrum hjemmetjeneste

Sentrum hjemmetjeneste er bemannet med sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere som jobber turnus mellom klokken 7 og 22.45. Hjemmetjenesten utfører tjenester knyttet til praktisk hjelp, brukerstyrt personlig assistanse og trygghetsalarmbrukere.

Det er felles nattjeneste i Grimstad kommune. 
 
 

Kontaktinfo

Telefontid

  • Mandag - fredag:
    kl 12.30-14.00 og kl 18.00-19.00
  • Lørdag, søndag og helligdager
    kl 12.30-13.30 

Gruppe C 
Mobil 99 64 13 91

Gruppe E 
Mobil 97 05 71 56

Gruppe F
Mobil 99 20 25 86