Omsorgslønn

Hvem kan søke om omsorgslønn?

Pårørende eller frivillige med omsorg for personer med stort omsorgsbehov kan søke om omsorgslønn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn. 
 

Hva er omsorgslønn?

Omsorgslønn utbetales til pårørende eller frivillige for personer med stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. 
 
Det vil bli vurdert om andre hjemmetjenester er tilstrekkelig. Dersom det ikke er søkt NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie, vil kommunen kreve at den omsorgstrengende søker om slik stønad før søknaden om omsorgslønn blir behandlet.
 

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om omsorgslønn.

Søknad

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 
NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post.