Agder Living Lab (ALL)

Helsedirektoratet har gitt Utviklingssenteret i Aust Agder tilskudd til utvikling av Living Lab-metodikk innenfor det velferdsteknologiske området. Logo LivingLab - Klikk for stort bildeLogo LivingLab
Husbanken har bidratt med kompetansetilskudd til formidling av informasjon om prosjektet. 


Rapporter på test av velferdsteknologiske løsninger

Brukeren i sentrum

Living Lab er et forskningskonsept. Konseptet er basert på en systematisk tilnærming med brukeren i sentrum som involverer både forsknings- og innovasjonsprosesser. Brukeren skal være en aktiv deltagende aktør, ikke bare som et objekt for forskning, men også som en kilde til nytenking og nyskaping.
 

 
 
 


Utprøving av nye løsninger

Agder Living Lab skal være et tilbud til leverandører av velferdsteknologiske løsninger om å prøve ut nye løsninger/versjoner i en reell driftssituasjon. Living Lab i Grimstad kommune skal være en arena som har andre rammer enn kunstige test-arenaer og der brukererfaringer (brukere, pårørende og ansatte) aktivt kan bidra til å kvalitetssikre, utvikle og forme leverandørenes løsninger.
 

Artikkel om utprøving av nye løsninger

Hjemmetjenester og sykehjem i Grimstad kommune fungerer som et levende testlaboratorium. Her er både sykepleiere, pasienter og pårørende med på å finne morgendagens velferdsteknologi.
Se artikkel i Sykepleien 22. desember 2016. (PDF, 699 kB)

Samarbeid med Universitetet i Agder

Agder Living Lab samarbeider tett med Universitetet i Agder og Senter for e-helse og omsorgsteknologi om test, utprøving og evaluering av nye teknologiske løsninger.
Agderforskning er følge-med-forskningspartner.
 

Gjennom Agder Living Lab for skal det skapes en arena som:

  • Er et tilbud til leverandører av velferdsteknologiske løsninger om å prøve ut nye løsninger/versjoner i en reell driftssituasjon. Dette betyr at vi ønsker å skape en arena som har andre rammer enn kunstige testarenaer og der brukererfaringer (brukere, pårørende og ansatte) aktivt kan bidra til å kvalitetssikre og forme leverandørenes løsninger
  • Aktivt kan samspille med leverandørbransjen og nyttiggjøre seg virkemidlene til Innovasjon Norge
  • Utarbeide en god metodisk tilnærming på hvordan brukerperspektivet (brukere, pårørende, ansatte) og tjenesteperspektivet bedre kan knyttes opp til utviklingsprosesser av velferdsteknologiske løsninger
  • Prøve ut hvordan Living Lab tilnærmingen passer inn i behovet for fremtidige utviklingskommuner for velferdsteknologi (med vekt på tjenesteinnovasjonsaspektet) etter at nasjonalt velferdsteknologiprogram er ferdig med sin utviklingsperiode i 2016
Se brosjyre (PDF, 434 kB) for mer informasjon.
 

Agder Living Lab (English)

 
 
 

 

Rapporter på test av velferdsteknologiske løsninger

Sluttrapport Agder Living Lab for perioden 2015-2018

Følge-med forskningsrapport 

Kontaktinfo

Prosjektleder
Kathrine Melby Holmerud
Mobil: 93 49 08 77

Besøksadresse
I4Helse (Universitetet i Agder)
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post:
kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no

Følg oss på Facebook