Brukerpanel velferdsteknologi

Brukerne er de beste ekspertene på sin egen situasjon, og all deres kunnskap er svært verdifull i en innovasjonsprosess. Informasjon fra brukeren bør derfor benyttes systematisk for utvikling av de riktige løsningene (Håndbok: Behovsdrevet innovasjon, 10 steg til innovasjon i helsesektoren, KS).

ALL skal bidra til behovsdrevet innovasjon og utvikling av helse- og omsorgstjenester. Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og fremtidige behov, for å sikre utvikling av løsninger som er forankret i reelle behov. 

Innovasjon og utvikling gjennom Living Lab må være basert på 5 nøkkel-prinsipper:

  1. Verdi for brukerne
  2. Brukermedvirkning, hvordan kan brukerne påvirke prosessen
  3. Kvalitet med robuste, varige løsninger som dekker morgendagens behov
  4. Åpenhet, tilgjengelighet
  5. Realistisk situasjon

Modellen utvikles underveis i prosjektet i samarbeid med brukere, pårørende, ansatte, leverandører og forskere. Den evalueres og justeres kontinuerlig og erfaringer deles aktivt med andre gjennom kommunenes hjemmeside og under deltakelse på ulike samlinger og konferanser

Gjennom ALL ønsker vi derfor å skape interesse hos brukere av helsetjenesten, fremtidige brukere, pårørende og ansatte til å være med å utvikle og teste løsninger som kan gi bedre tjenester, økt selvstendighet, mestring og livsglede. ALL skal være en arena som har andre rammer enn kunstige test-arenaer og der brukererfaringer aktivt kan bidra til å kvalitetssikre, utvikle og forme leverandørenes løsninger.

ALL utarbeider en modell for hvordan brukerne og tjenesten sammen kan bidra i utviklingsprosesser av velferdsteknologiske løsninger

Planlagte samlinger

Informasjonsmøte/ medlemsmøte planlegges i januar 2020.
Vi legger ut mer informasjon etterhvert

Gjennomførte samlinger

Kontaktinfo

Prosjektleder
Kathrine Melby Holmerud
Mobil: 93 49 08 77

Besøksadresse
I4Helse (Universitetet i Agder)
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post:
kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no

Følg oss på Facebook