Fagnettverk Aktiv mestring

Fagnettverk for Aktiv mestring ble etablert i 2012.

Hovedmål for fagnettverket 

  • Samarbeid om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling innen områdene rehabilitering, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, mestring, kultur og aktivitet og nettverk/frivillighet.
  • Samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid

Delmål

  • Øke kompetansen innen fagområdet
  • Samarbeid om utviklingsarbeid og implementering
  • Erfaringsutveksling

Tiltak

Det arrangeres to fagdager i året. Fagdagen på våren holdes i Grimstad. På høsten er fagdagen felles med Vest-Agder, og har hovedfokus på "Samhandling innen rehabiliteringsfeltet".

Det oppfordres til å komme med innspill om tema.

Kontaktinfo

Leder av nettverket:
Berit Westbye 
Mobil: 918 81 070