Sammen om kvalitet og forbedring

Sammen om kvalitet og forbedring er et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenteret i Agder (øst) og Agder (vest) og Sørlandet sykehus (SSHF).

 Prosjektet består av følgende fire delprosjekter:

 1. Inn- og utskrivning
  Dette er en videreføring av arbeidet med «Gode pasientforløp» som var en satsning i kommunene i Agder og SSHF fra 2013 – 2018. Målsetningen er å fortsette utviklingen av helhetlige pasientforløp i kommunene ved å styrke brukeres opplevelse av mestring og involvering i eget pasientforløp. Ved å styrke kvaliteten på elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunehelsetjenesten kan antallet unødvendige sykehusinnleggelser reduseres.
 2. Pasientsikkerhet
  Fall og ernæring. Gjennom denne arbeidspakken tar prosjektet sikte på å øke lederes og ansattes kompetanse innenfor disse områdene gjennom læringsnettverk, som er en metode for forbedringsarbeid.
 3. Forbedringskompetanse
  Prosjektet vil styrke ledere og medarbeideres kompetanse på kvalitetsforbedring slik at dette blir en del av kulturen både i sykehus og kommuner. På denne måten vil man i det daglige evne å se utfordringer, iverksette tiltak og evaluere om tiltakene har hatt ønsket effekt.
 4. Legemidler og legesamarbeid
  I denne arbeidspakken er det fokus på å sikre korrekte legemiddellister i alle ledd og å styrke samhandling mellom legene i pasientforløpet.

Mål for prosjektet

 • Videreutvikle brukerinvolvering i alle pasientforløp
 • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere på begge nivåer
 • Bedre pasientsikkerheten på utvalgte områder
 • Styrke samhandling med og mellom legene i pasientforløpet
 • Sikre systematisk samhandling, kommunikasjons- og kunnskapsoverføring

Kontaktinformasjon

Merethe A. Land
E-post: merethe.a.land@grimstad.kommune.no

Kathrine Melby Holmerud
E-post: kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
I4Helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Avdelingsleder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203