Fagnettverk habilitering

Det er etablert et interkommunalt fagnettverk for ansatte i kommunene innen habilitering.
Fagnettverket består av personer som jobber med habilitering i Aust-Agder.

Kontaktinformasjon

Line Halmøy Lillejord
Fagutvikler Arendal
E-post: Line.halmoy.lillejord@arendal.kommune.no
Mobil 941 32 949