Fagnettverk lindrende omsorg

Formålet med nettverket er å øke kompetansen i kommunene innen fagområdet både i hjemmetjenesten, sykehjem og andre avdelinger. Fokuset er både rettet mot den gamle døende pasient og kreftpasienten.

Det interkommunale nettverket er arena for erfaringsutveksling og samarbeider om gjennomføring av temadager. Samtlige kommuner i Aust-Agder deltar med representanter i nettverket i tillegg til lege, prest, fysioterapeut og ansatt fra SSHF, geriatrisk og lindrende avdeling, samt representant fra UiA.

Linker til nyttig fagstoff

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Pia Sætra
Kreftkoordinator
E-post: Pia Sætra
Mobil: 481 33 620