Saksbehandlerforum - fagnettverk

Dette er et interkommunalt fagnettverk for medarbeidere som arbeider med saksbehandling og vedtak på tjenester i Aust-Agder.

Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god behandling for pasienten/brukeren og bidra til implementering av velferdsteknologi, og utarbeide rutiner.

Kontaktinformasjon

Hannelore Karlsen Skeimo
Avdelingsleder Vegårshei
Hannelore.karlsen@vegarshei.kommune.no
Mobil 924 62 619