FoU-avdeling

Fou-avdelingen i Grimstad kommune er en fag- og utviklingsavdeling som skal initiere og drive kvalitets og fagutvikling for helse og omsorgstjenesten i kommunen. Avdelingen er en del av Bestillerenheten og har ansatt FoU-leder, rådgiver, demenskoordinator, koordinator i lindrende omsorg, frivillighetskoordinator og fagutvikler i hjemmetjenesten. FoU-avdelingen samarbeider tett med fagutviklingslederne ved Frivolltun bo- og omsorgssenter og Feviktun bo- og omsorgssenter.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Aust Agder ligger plassert i Fou-avdelingen i Grimstad kommune.

Ansatte FOU-avdelingen
Ansvarsområde Navn E-post
FOU-leder og leder av Utviklingssenteret Silje Bjerkås silje.bjerkas@grimstad.kommune.no
Rådgiver USHT Åshild Berg Kaldestad ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no
Prosjektleder Agder Living Lab Kathrine Melby Holmerud kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no
Prosjektleder Gode pasientforløp Anne Lyngroth anne.lyngroth@grimstad.kommune.no
Frivillighetskoordinator Kristin Sigmond kristin.sigmond@grimstad.kommune.no
Demenskoordinator Birgitte Nærdal birgitte.naerdal@grimstad.kommune.no
Fagutvikler hjemmetjenesten Tanja Fredensborg tanja.fredensborg@grimstad.kommune.no
Prosjektarbeider Gode pasientforløp Merethe A. Land merethe.a.land@grimstad.kommune.no
Helsefremmende hjemmebesøk Berit Westbye berit.westbye@grimstad.kommune.no
Kreftkoordinator/lindrende koordinator Pia Sætra pia.saetra@grimstad.kommune.no
Oversikt over ansatte i FOU-avdelingen
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
Jon Lilletuns vei 9,
bygg F 3 - etasje
4879 Grimstad

FoU-leder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203