Kompetanse

Utviklingssenteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling.
I utviklingssenteret Agder (øst) bidrar vi med kompetansebygging på flere områder gjennom samlinger og kurs, hospiteringer og ulike typer e-læring.

Påmelding til kurs, fagdager og konferanser

Kompetansedeling

Sommervikaropplæring

KORONA - kompetansedeling

Hospitering

Utviklingssenteret samarbeider med Kompetansedeling SSHF  sine sider. Her legges det ut aktuelle kurs. 

Kursmateriell fra avholdte kurs

Se kursmateriell for avholdte kurs innen helse og omsorg