Gjennomførte kurs innen helse og omsorg

News mai 2020

Overgang fra TILT til NEWS2 

NEWS2 er et hjelpemiddel for å systematisere observasjoner av vitale parameter. Hensikten er å oppdage alvorlig sykdom tidligere for å sette i gang rask og effektiv behandling. NEWS2 erstatter bruk av TILT. 
Det har vært en prosess over flere måneder med representanter fra begge deler av fylket, som i fellesskap har jobbet for å få til et produkt som helsepersonell i Agder kan kjenne seg igjen i og kjenne beslutningsstøtte i. Opplæringspakken er laget i samarbeid mellom Utviklingssenteret i Øst & Vest.

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2020

  • Presentasjoner og mer om e-helse Agder finner du på ehelseagder.no 

Samhandling innen rehabilitering på Agder 14.11.2019

Fagdag i Bykle 4. november 2019

ABC-opplæring 2019-2020

5. samling "Gode pasientforløp – Sammen om kvalitet og forbedring"

Fagdag ernæring og tidlig innsats 7. mai 2019

KS – Velferdsteknologiens ABC 17. og 18. september 2018

ABC 2018/2019

Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 1. – 2. mars 2018

Se presentasjoner på siden til e-helse og velferdsteknologi Agder

Fagdag Aktiv Mestring 3. mai 2018

 

Fagdag i helsefremmende arbeid/ impelementering / MMB 4. mai 2017 

ABC seminiar 5.-6. april 2017

Presentasjonene: Delirium (PDF, 2 MB)  personlighet og aldring (PDF, 555 kB)  alkoholsykdom (PDF, 2 MB)

Fagdag i lindrende omsorg 29. mars 2017