Pasientsikkerhet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.

Programmet har tre overordnede målsettinger:

  • Redusere pasientskader.
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Læringsnettverk og forbedringsteam er modeller for hvordan vi kan jobbe systematisk få å bedre pasientsikkerheten.

I 2017 skal vi delta i programmet for innsatsområdet "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand". Mer informasjon finnes på den nasjonale siden I trygge hender.

Vi har tidligere deltatt i programmene for disse Innsatsområdene; samstemming av legemiddellister, riktig legemiddelbruk i sykehjem og forebygging av fall i helseinstitusjoner.

Fant du det du lette etter?