Utviklingsavdeling

Utviklingsavdelingen samarbeider tett med enhetene i helse- og omsorgstjenestene. Grimstad frivilligsentral er en del av Utviklingsavdelingen.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er sentralt plassert i Utviklingsavdelingen.  Flere ansatte i Utviklingsavdelingen har en rolle i USHT Agder (øst).

Ansatte utviklingsavdelingen
Ansvarsområde Navn E-post
Leder av utviklingsavdelingen og utviklingssenteret Silje Bjerkås silje.bjerkas@grimstad.kommune.no
Rådgiver Sølvi Jacobsen Bryn solvi.jacobsen.bryn@grimstad.kommune.no
Rådgiver USHT Åshild Berg Kaldestad ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no
Prosjektleder Agder Living Lab Kathrine Melby Holmerud kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no
Demenskoordinator Birgitte Nærdal birgitte.naerdal@grimstad.kommune.no
Fagkoordinator Merethe A. Land merethe.a.land@grimstad.kommune.no
Rådgiver USHT/ helsefremmende hjemmebesøk Berit Westbye berit.westbye@grimstad.kommune.no
Kreftkoordinator/lindrende koordinator Pia Sætra pia.saetra@grimstad.kommune.no
Frivilligsentralen Natália Hepnerová Natalia.Hepnerova@grimstad.kommune.no
E-helsekoordinator Erlend Kydland Faanes erlend.kydland.faanes@grimstad.kommune.no

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
I4Helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Avdelingsleder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203