I4Helse

I4Helse, har adresse Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad.

Hva er I4Helse?

I4Helse er en nasjonal arena for innovasjon innen helse og omsorg, hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles fra idé til skalérbar gjennomføring og varig anvendelse.

De fire I’ene står for Idé, Involvering, Innovasjon og Implementering. Dette handler om utvikling av bedre tjenester for kommunenes innbyggere, bedre innretning av forskning og tjenesteutvikling og velferdsteknologi som næring. Samtidig henspeiler fire-tallet på et fire-parts eller «quadruple helix» samarbeid; et samarbeid mellom universitet, næringsliv, innbyggere og offentlig sektor.

Teknologien er utstilt og kan testes

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det satt opp et nytt I4Helse-bygg, der den nyeste teknologien er utstilt og der det er mulig å teste ulike teknologiske løsninger.

Grimstad kommune er en viktig deltaker i I4Helse-prosjektet og har inngått leieavtale med UiA. Dette innebærer at flere av kommunens helsetjenester er flyttet opp til I4Helse-bygget for å kunne samarbeide tettere med forskere, sikre tilgang til den nyeste teknologien og bidra til innovasjon og utvikling av nye tjenester for befolkningen. 

Illustrasjon I4Helse - Klikk for stort bilde Illustrasjon: Arkitekt: ENO arkitekter, 3D-visualisering: FX3D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se bilder og tegninger av I4Helse. (PDF, 2 MB)
(Illustrasjon: Arkitekt: ENO arkitekter, 3D-visualisering: FX3D, Logo: UiA/Thomas Eikeland Fiskå)

Kontaktinfo

Kontaktperson
Silje Bjerkås
Mobil 908 20 203