Digitalt tilsyn

Grimstad er sammen med Østre Agder med i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Med prosjektet Digitalt tilsyn tester vi ut bruk av sensorer på natt. Målet er økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte.

Gode resultater

Prosjektet startet for fullt med bruk av teknologien i oktober 2014. Prosjektet startet ved omsorgsboligene ved Frivolltun. Vi ser nå gode resultater og får tilbakemeldinger fra brukere og pårørende at de er fornøyde med systemet og opplever økt trygghet. Ansatte på natt er positive og gjør en flott jobb med å få dette til å fungere best mulig.  I 2015 har vi økt antall utprøvinger og har sensorer ute i private boliger som er koblet opp mot trygghetsalarmene. I 2016 økes antallet ytterligere, og vi skal ha en utprøvning i bolig for psykisk utviklingshemmede.

Film

Det er laget en kort film som viser hvordan digitalt tilsyn fungerer.

I informasjonsbrosjyren (PDF, 511 kB) finner du mer informasjon om prosjektet.

Forskning

Prosjektet har følge med forskning fra Universitetet i Agder. Se forskningsrapport (PDF, 2 MB) fra Universitetet i Agder.  

Vi er gjennom prosjektet også med i et forskningsnettverk; Digitalt tilsyn. Se kronikk (PDF, 121 kB) publiert i Agderposten november 2015.

Rapport

Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping (rapport 2017)

Fant du det du lette etter?