Trygghetsalarm

Hvem kan søke om trygghetsalarm?

Eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper som har fått et akutt hjelpebehov, og som trenger å komme i kontakt med hjemmetjenesten. 
 

Hva er trygghetsalarm?

En trygghetsalarm gir brukeren mulighet til å tilkalle hjelp på en enkel måte. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp, som for eksempel kan bære i et kjede rundt halsen. Alarmen kobles til mobilnettet og går direkte til alarmsentralen. Ved utløst alarm blir du kontaktet av alarmsentralen, som avklarer situasjonen og formidler videre kontakt til hjemmetjenesten. 
 
Trygghetsalarmen kan være en hjelp slik at du kan bo lenger hjemme. 
 

Søk om trygghetsalarm

Søke om trygghetsalarm

Dersom du har spørsmål om trygghetsalarm, kan du ringe kommunens sentralbord og spørre etter tjenestekontoret.

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2023
Trygghetsalarm - priser 2023
Type tjeneste Pris per måned
Trygghetsalarm for dem som bor hjemme 476,-
Trygghetsalarm for dem som bor i heldøgns omsorgsbolig på Frivolltun/GROM 398,-

 

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 

Skal du sende melding om noe sensitivt?