Livsgledekoret Evig Ung

Livsgledekoret Evig Ung er et tilbud til alle seniorer i Grimstad gjennom Den kulturelle spaserstokken. Koret har fokus på sangglede, trivsel og hygge. Repertoaret spenner fra Evert Taube, via Grimstadsanger, Mads Bergs sangbok til Erik Bye og Nora Brockstedt. Vi synger både enstemt og flerstemt, men du trenger ikke kunne noter. 

Når og hvor øver koret? 

Koret øver tirsdager på Kulturskolen (gamle fagskolen), i Markveien 7 fra 12.00-13.30. Dirigent er Ingrid Vetlesen.

Konserter 

To ganger i året besøker koret kommunens bo- og omsorgssentre, og koret har i tillegg åpne konserter ulike steder. 

Vil du bli med i Livsgledekoret Evig Ung?

Ta kontakt med styreleder Jens Fauchald hvis du har lyst til å bli med. Mobil 41 55 92 47