Om Grimstad for alle

Grimstad for alle i uke 41 i år igjen!

I Uke 41 i 2020 setter Grimstad kommune for tredje år på rad igjen et ekstra fokus på likestilling, inkludering og mangfold. Vi inviterer privatpersoner, arbeidsplasser, foreninger, klubber, lag, menigheter, moskeer og alle til å lage et arrangement med fokus på likestilling, inkludering og mangfold denne uken. Arrangementet kan være lite eller stort. Det viktigste er at vi sammen bidrar til et Grimstad for alle.

De som vil bli med å markere uka bestemmer selv hva de vil gjøre, arrangere og bidra med. Og de setter fokus på temaene likestilling, inkludering og mangfold på den måten som er naturlig for dem.

Har du spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss. Har du informasjon om et arrangement eller bidrag, kan det sendes til oss og det vil da bli lagt ut på kommunens hjemmeside og/eller sosiale medier.

Mandag 17.juni 2019 ble det enstemmig vedtatt i kommunestyret at Grimstad kommune skal arbeide ut en sektorovergripende og forpliktende strategi for likestilling, inkludering og mangfold (LIM). Dette er kommunen i gang med, og Grimstad for alle i uke 41 er et av tiltakene for dette arbeidet. Målet for Grimstad for alle i 2020 blir å fortsette å gjøre arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold kjent, og å skape en felles plattform for alle som ønsker å engasjere seg i kommunen vår.

Vi håper dere sammen med oss vil la Uke 41 bli en spennende, gøy og lærerik uke!

Mer informasjon blir fortløpende lagt ut på våre sider på Facebook og Instagram under navnet Grimstad for alle.

Prosjektgruppe Grimstad for alle består av Ida Morken Rasmussen (kulturtjenesten), Karin Glomsaker (kulturtjenesten), Thea Lyssand (frivilligsentralen), Anne Mette Bjarkavåg (frivilligsentralen), Linn Iren Engemyr Knutsen (kvalifiseringstjenesten).