Fredag 9. oktober

Program: 

Speed-dating mellom ungdom med fokus på psykisk helse - Huset ungdomsklubb, kl. 14:00-19:00
Dialogmiddag om psykisk helse: Apotekergaarden, kl.17:00-18:30
Dikt med fokus på mangfold v. Esben Ester Benestad Pirelli - Hageteateret 42, kl. 19:00

Hele uken arrangeres: 

Litterær utstilling: Grimstad bibliotek
Mangfoldsuke: SiA barnehage
Mangfoldsmåned: Hausland barnehage
Temauke likestilling, inkludering og mangfold: Kvalifiseringstjenesten