Frivillighetens år 2022

Bannerbilde frivillighetens år 2022 - Klikk for stort bilde Oversikt over arrangementer i 2022
 

Markering av Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 er året frivillig sektor skal løftes frem og feires fra nord til sør i landet, lokalt og nasjonalt. Frivillighetens år 2022 feirer Norges viktigste lagarbeid!

Alle lag, foreninger, Frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse til frivillig arbeid og til å få flere med!

Grimstad kommune ønsker at 2022 blir året hvor frivillige lag, foreninger og organisasjoner skal fremmes og feires.  

Mer informasjon om Frivillighetens år 2022 

På nettsiden Frivillighetens år 2022  finner organisasjon din mer informasjon om Frivillighetens år 2022, og tips til hvordan dere kan være med å markere og feire frivilligheten i løpet av 2022.

Hva er målene for Frivillighetens år 2022?

Det er satt tre mål for Frivillighetens år 2022:

  • Økt deltakelse
  • Økt tilgjengelighet
  • Synliggjøre frivillig sektors betydning

VÅR DAG- tar dere utfordringen?

VÅR DAG er en kampanje som involverer alle i den norske frivilligheten. Her utfordres alle organisasjoner og foreninger til å velge seg sin dag for å være med å feire VÅR DAG! En dag dere kan bruke til det dere vil.

Hva er viktig med VÅR DAG?

Det viktige med denne dagen er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags organisasjon dere er og hva slags aktiviteter dere driver med. 

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen. Les mer om VÅR DAG-kampanjen. 
5 millioner kroner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25 000 kr.

Søknadsskjema og mer informasjon om å søke støtte 

Beslutningen om at 2022 skulle være frivillighetens år, finner du i Stortingsmeldingen om Frivillighet (St meld nr. 18 2018-2019)

Hva skjer i 2022?

Det blir flere arrangementer i løpet av året, både små og store. Frivillige lag og foreninger, engasjerte ildsjeler og frivillige blir samlet til å gjøre litt ekstra ut av de vanlige aktiviteter de har.

Kick off 2. desember - Frivillighetens dag 2021!

5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillighet og åpningen av Frivillighetens år 2022! Grimstad Frivilligsentral i lag med BUA Grimstad og Bryggekapellet inviterte til åpent hus og feiring av Frivillighetens dag. Her har det vært «fult hus» og gode samtaler mellom frivillige, politikere, ulike representanter fra lag og foreninger. Nye samarbeidsavtaler er gjort og vi har fått flere som ønsker å stille som frivillige. Takk til studenter fra BIG, Bibelskolen i Grimstad som har holdt fyr i bålpannen, delt ut pølser og informasjon om Hjerte til Hjerte sin julefeiring, på Rasteplassen. Her har det gått i ett hele dag, ca 60-70 personer som har vært innom oss

Nyttårsmottakelse 23. januar – utdeling av Frivillighetsprisen

Under søndagens digitale nyttårsmottakelse delte Grimstad-ordfører Beate Skretting ut kommunens frivillighetspris, kulturpris og pris for å ha vært god Grimstadambassadør i året som har gått.

Det var Jerv-veteran Reidar Svendsen som fikk Grimstad kommunes frivillighetspris for 2021. Foruten frivilligprisen, deles det også ut fem såkalte ambassadørutmerkelser, til «noen som i løpet av året har utmerket seg og bidratt til å sette Grimstad på kartet». Ambassadørutmerkelser for 2021 ble mottatt av Tove-Elena Nicolaysen (for sin formidling av scenekunst), Erlend Gunstveit (vinner av The Voice 2021), Yvonne Murray (fra Grimstad Kickboxingklubb fikk sølv i verdenscupen), Anine Linnea Keen (har imponert med NM gull i Vektløfting og sølv i VM Fitness), Solfrid Koanda (verdensmester i støt). I tillegg ble det delt ut kulturprisen til FK Jerv på Levermyr.

10. mars - Temakveld for frivilligheten i Grimstad

Facebook-event

Velkommen til temakveld for frivilligheten i Grimstad!

Torsdag 10. mars inviterer Frivilligsentralen og kulturtjenesten i Grimstad kommune til temakveld for frivilligheten. Velkommen til en inspirerende, lærerik og engasjerende kveld på kulturhuset!

Programmet for kvelden:

  1. Tips til gode søknader med Kristine Norberg
  2. Hvordan kan vi forsterke samarbeidet? med Lisbeth Iversen (Hjerte for Arendal).
  3. Bruk Tilskuddsportalen – med Anita Aabel
  4. Årsmøte i Grimstad Frivilligsentral

Årsmøte i Grimstad Frivilligsentral avholdes 10. mars 2022, klokka 19.00. Alle med interesse for Frivilligsentralen kan delta på årsmøtet. Sakspapirer ettersendes hvis ønskelig.

Det avholdes valg av 2 verv (representanter fra frivilligheten i Grimstad) i Frivilligsentralens styre. Enkeltpersoner som er frivillige sjeler, representanter for et lag, en forening eller en organisasjon fra Grimstad er hjertelig velkommen.

Dersom du ønsker å stille til valg, send en epost til Frivilligsentralen på natalia.hepnerova@grimstad.kommune.no.
Mer info om Grimstad Frivilligsentral, vedtekter, årsrapporter og handlingsplan

7. mai - Frivillighetens fest/ Vårspretten

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner inviterer til fest, midt i sentrum av vår vakker by. Denne lørdagen blir Byhaven Grimstad fullt av aktiviteter. Her skal organisasjoner presentere seg selv og sine aktiviteter med klart mål for å bli kjent igjen med innbyggere nå etter koronatider, rekruttere nye medlemmer, deltakere og frivillige, skape nye partnerskap, samarbeid og tilby varierende aktivitetstilbud.

7. mai - Generasjonslekene

Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. Aktivitetene blir i hovedsak fysiske med ulike former for ballspill, treningsformer, idretter, men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Lagene skal ha minimum to generasjoner med, og de trenger ikke å være i familie. Generasjonslekene foregår under selveste Frivillighetens fest, som en del av programmet.

15. august – Sykkeltur 2022 i Grimstad

Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 2022. Dag-Otto Lauritzen er en av våre stolte ambassadører. Mer informasjon kommer.