Frivillighetens år 2022

 

Bannerbilde frivillighetens år 2022 - Klikk for stort bilde

 

Markering av Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 var året frivillig sektor skulle løftes frem og feires fra nord til sør i landet, lokalt og nasjonalt. I Frivillighetens år 2022 ble Norges viktigste lagarbeid feiret.

Alle lag, foreninger, Frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere ble invitert til å være med å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse til frivillig arbeid og til å få flere med.

Grimstad kommune ønsket at 2022 skulle bli året hvor frivillige lag, foreninger og organisasjoner skulle fremmes og feires.  

På nettsiden Frivillighetens år 2022 kunne du få tips til hvordan du kunne markere og feire frivilligheten i løpet av året. 

Hva var målene for Frivillighetens år 2022?

Det var satt tre mål for Frivillighetens år 2022:

  • Økt deltakelse
  • Økt tilgjengelighet
  • Synliggjøre frivillig sektors betydning

Beslutningen om at 2022 skulle være frivillighetens år, finner du i Stortingsmeldingen om Frivillighet (St meld nr. 18 2018-2019)

Hva skjedde i 2022?

Det ble arrangert flere arrangementer i løpet av året, både små og store. Frivillige lag og foreninger, engasjerte ildsjeler og frivillige gjorde litt ekstra ut av de aktivitetene de vanligvis har.

2. desember 2021 - Kick off og åpent hus – markering av Frivillighetens dag 

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. 5. desember 2021 var det markering av dette, og også åpning av Frivillighetens år 2022. Grimstad Frivilligsentral, BUA Grimstad og Bryggekapellet inviterte til åpent hus og feiring av Frivillighetens dag. Her var det «fult hus» og gode samtaler mellom frivillige, politikere, og ulike representanter fra lag og foreninger. Nye samarbeidsavtaler ble inngått og flere personer meldte seg som frivillige. Studenter fra Bibelskolen i Grimstad (BIG) hadde fyr i bålpannen, og delte ut pølser og informasjon om Hjerte til Hjerte sin julefeiring på Rasteplassen.

Nyttårsmottakelse 23. januar – utdeling av Frivillighetsprisen

Under den digitale nyttårsmottakelsen 23. januar delte Grimstad-ordfører Beate Skretting ut kommunens frivillighetspris, kulturpris og pris for å ha vært god Grimstadambassadør i året som hadde gått. 

Det var Jerv-veteran Reidar Svendsen som fikk Grimstad kommunes frivillighetspris for 2021. Foruten frivilligprisen, ble det også delt ut fem såkalte ambassadørutmerkelser, til «noen som i løpet av året hadde utmerket seg og bidratt med å sette Grimstad på kartet». Ambassadørutmerkelser for 2021 ble tildelt Tove-Elena Nicolaysen (for sin formidling av scenekunst), Erlend Gunstveit (vinner av The Voice 2021), Yvonne Murray (Grimstad Kickboxingklubb, fikk sølv i verdenscupen), Anine Linnea Keen (imponerte med NM-gull i vektløfting og sølv i VM Fitness), Solfrid Koanda (verdensmester i støt). I tillegg ble det delt ut kulturpris til FK Jerv på Levermyr.

10. mars - Temakveld for frivilligheten i Grimstad

Frivilligsentralen og kulturtjenesten i Grimstad kommune inviterte til temakveld for frivilligheten 10. mars. På programmet stod: Tips til gode søknader med Kristine Norberg; Hvordan kan vi forsterke samarbeidet? med Lisbeth Iversen (Hjerte for Arendal); Bruk Tilskuddsportalen – med Anita Aabel; og så ble det holdt Årsmøte i Grimstad Frivilligsentral. Alle med interesse for Frivilligsentralen kunne delta på årsmøtet.

Det ble avholdt valg av to verv (representanter fra frivilligheten i Grimstad) til Frivilligsentralens styre. Enkeltpersoner som er frivillige, representanter for et lag, en forening eller en organisasjon fra Grimstad, var også hjertelig velkommen.

7. mai - Frivillighetens fest/Vårspretten

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner inviterte alle innbyggere til fest med underholdning, midt i sentrum av vår vakre by. Lørdagen ble Byhaven i Grimstad fylt av aktiviteter. Organisasjoner presenterte seg selv og sine aktiviteter. Målet var å bli kjent med innbyggere igjen etter koronatiden. Målet var også å rekruttere nye medlemmer, deltakere og frivillige, skape nye partnerskap, og danne samarbeid og tilby varierende aktivitetstilbud.

7. mai – Frivillig innsats mot digitalt utenforskap

Samfunnet blir stadig mer digitalt. Nordmenn ligger i verdenstoppen i tilgang på utstyr og i bruk av internett. Vi bruker nettbank, sosiale medier, handler på nett og bruker offentlige nettjenester. Under pandemien ble den digitale utviklingen ytterligere forsterket. Samtidig med denne utviklingen så vi at mange falt utenfor og da spesielt de eldre. 7. mai ble det derfor holdt et foredrag som rettet søkelyset på utfordringer knyttet til digitalt utenforskap, ulike tiltak for inkludering og hvordan frivillige kan bidra. Foredragsholder var professor Elin Thygesen, som er tilknyttet Senter for e-helse ved Universitetet i Agder.

7. mai - Generasjonslekene

Generasjonslekene ble arrangert 7. mai. Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. Generasjonslekene foregikk under selveste Frivillighetens fest, som en del av programmet. Rundt 800 deltakere, barn, voksne, og eldre, deltok.

13. oktober - Inspirasjonssamling for frivillige – Hva motiverer deg?

Frivilligsentralen inviterte alle aktive frivillige til en felles sosial, inspirasjonssamling. Her var det lett servering, og workshops med øvelser og nettverksbygging. Informasjon om Frivillighetens år 2022 ble presentert. 

14. oktober – Markering av Verdensdagen for psykisk helse
– Kulturkveld med foredrag i regi av frivillige organisasjoner

Ralf Corneliussen (Stiftelsen Livs-lyst) kom med sin utstilling om psykososialt arbeidsmiljø i Frivilligsentralen sine lokaler. Simon Diriksen stilte ut vakre fotografier og dikt. Audun Irgens, spesialist i psykiatri og overlege ved Sørlandets sykehus Arendal, holdt foredrag om angst; hva er det, håndtering og behandlingsformer. Arrangementet var i regi av Grimstad Frivilligsentral, Grimstad kommune, LPP, Mental Helse, Angstringen Norge, Venstre i Grimstad, Stiftelsen Livs-lyst og Grimstad Kulturhus.

10. november - Faglig samling for frivillige – Kommunikasjon med personer i ulike situasjoner

Frivilligsentralen inviterte til faglig seminar for aktive frivillige om nonverbal kommunikasjon og første kontakt med brukere. Her ble det lett servering, og foredrag med øvelser og nettverksbygging. Informasjon om Frivillighetens år 2022 ble også presentert. 

6. desember - Åpent hus - Frivillighetens dag 2022!

Grimstad Frivilligsentral inviterte til åpent hus og feiring av Frivillighetens dag 2022. Her ble det servert julemusikk, boller og kaffe. Her fikk de fremmøtte også informasjon om fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, og en presentasjon av aktiviteter som ble gjennomført under Frivillighetens år 2022. De fikk også høre om planene for neste år.