Grimstad FrivilligBørs

11. oktober 2018 arrangerte Grimstad kommune for første gang en FrivilligBørs - noe som ble en stor suksess. Hele 95 avtaler ble inngått.
Oversikt over avtaler som ble inngått på Grimstad FrivilligBørs 2018 (PDF, 613 kB)

 

På FrivilligBørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om kortsiktig eller langsiktig samarbeid.
For mer informasjon se vår facebookside Grimstad Frivilligbørs.

Hva er FrivilligBørs?

FrivilligBørs Grimstad er et initiativ fra Grimstad kommune og Frivilligsentralen. På FrivilligBørsen møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner ansikt til ansikt - og utveksler ønsker og ideer om samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter gjennom lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Hvem arrangeres FrivilligBørs for?

 • Enkeltpersoner
 • Ledere/beslutningstakere i organisasjoner og foreninger
 • Ledere/beslutningstakere i næringslivet
 • Ledere/beslutningstakere i offentlige virksomheter

Hvorfor er det lurt å delta på FrivilligBørs?

På FrivilligBørsen kan du:

 • synliggjøre deg selv eller din organisasjon/virksomhet
 • bygge nettverk på tvers
 • fortelle hva du/dere kan tilby – og eventuelt hva du trenger hjelp til
 • utveksle ressurser og tjenester

Spilleregler for FrivilligBørs Grimstad

 • FrivilligBørs Grimstad er åpen for alle bedrifter, frivillige/ideelle organisasjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner i Grimstad kommune.
 • Samarbeidsavtaler som inngås på Frivilligbørsen handler om å dele ressurser, tjenester, tid og kompetanse - og skal ikke omfatte penger.
 • Avtalene kan omfatte ytelser og gjenytelser, men også at én part gir til en annen.
 • FrivilligBørs Grimstad er en møteplass. Det er partene i hver enkelt avtale som har ansvaret for at avtalene følges opp.
 • Det er ingen «stands» på FrivilligBørsen – bare mennesker som møtes og gjør avtaler.

Det vi kan få til sammen, men ikke hver for oss

Det finnes mange enkeltpersoner, virksomheter, organisasjoner og kommunale tjenester som arbeider med å skape verdier for menneskene som bor i kommunen. Det kan handle om aktiviteter for unge og eldre, integrering av studenter og innvandrere, jakt på fantastiske talenter, klima- og miljøutfordringer, et levende sentrum, underholdning, kompetanse, bruk av ny teknologi osv. Det er mange som jobber mot parallelle mål, men kanskje uten å vite hva andre gjør, hva de kan – og hvordan vi gjensidig kan hjelpe hverandre. 

Tenk om...

…. bakervarene kunne leveres på ungdomsskolen med en drone eller en ubetjent budbil? Vi har virksomheter og miljøer i byen som er helt i front når det gjelder både droneteknologi og kunstig intelligens. Og hva tenker egentlig kommunen om nye, lokale transportalternativer? Hva med et felles møte om fremtidens lokaltransport?
….. et kor, et band eller en visesanger egentlig trengte flere arenaer å opptre på – og fant ut at det faktisk er ganske artig å synge på sykehjemmet, på årsmøtet i et idrettslag eller på en firmafest? Vi har både korene, bandene, visesangerne, sykehjemmene, idrettslagene og firmaene.
….. det går ungdommer rundt i Grimstad med en pressefotograf i magen, uten at hverken Grimstad Adressetidende, sykkelløp-arrangøren, festival-arrangøren eller den private virksomheten som skal markedsføre seg, vet om det? Å få oppdraget på CV’en er kanskje nettopp det springbrettet de trenger. 
….. en privat eller offentlig virksomhet trenger opplæring i førstehjelp og vi faktisk har organisasjoner som tilbyr det, men som trenger mer utstyr og flere medlemmer? Kunne vi få til en byttehandel?
….. et idrettslag trenger funksjonærhjelp til avvikling av et arrangement som f.eks. en annen klubb, forening eller vennegruppe faktisk har glede av å hjelpe til med?
….. det står utstyr, lokaler, redskaper og ressurser ubrukt et sted i Grimstad – som noen andre trenger?
….. de som jobber med innvandring- og integreringsspørsmål egentlig ikke vet nok om hva din organisasjon kan tilby? Hadde det vært litt allright med et informasjonsmøte?
…. det går unge og eldre talenter rundt i Grimstad som selv vet hva de kan, men ikke hvem som har bruk for dem?
…. vi faktisk kan bidra til hverandres gjensidige suksess bare ved å bli oppmerksomme på hverandre – og uten at det i utgangspunktet koster en krone.

Det er eksempler som dette – og mye, mye mer - Grimstad FrivilligBørs kan komme til å handle om. Vi tilrettelegger et møtested, gjør avtaleskjemaer tilgjengelige og offentliggjør avtalene på storskjerm. Resten er opp til deltakerne.

Forberedelser til FrivilligBørs

For å få mest mulig ut av Frivilligbørsen, er det lurt å være forberedt. Her er noen tips:

 • Ta en runde internt og tenk gjennom hva du eller din organisasjon/virksomhet har behov for fremover
 • Vurder også hvilken kompetanse og ressurser du/dere har som noen andre kan ha bruk for
 • Vær synlig på FrivilligBørsen. 
  Lag gjerne en plakat i A3-format som forteller hvem dere er, hva dere har behov for og hva dere kan bidra med.
  Bruk gjerne klær med logo på.