Leie av idrettshaller

Kommunens idrettshaller benyttes av skolene på dagtid. Hallene kan leies til trening og konkurranser ettermiddag/kveld og helger.

Hvilke kommunale haller kan jeg leie?

I tillegg er det treningstimer tilgjengelig i Sparebanken Sør Amfi (privat idrettshall). Se oversikt på nettsidene til Grimstad idrettsråd.
(NB! Egne priser på leie i Sparebanken Sør Amfi.)
Se oversikt over private idrettshaller i Grimstad.

Søke om fast treningstid i hallene?

Det er Grimstad idrettsråd som fordeler den faste treningstiden.
Kriterier for tildeling av treningstid i hallene. (PDF, 287 kB)

Søknadsfristen er 15. april.

Søknadsskjema kommunale haller (PDF, 95 kB)
 

Søknadsskjema Sparebanken Sør Amfi (PDF, 282 kB)

Søke om trening/arrangementer i helgene

Trening og søknad om arrangementer i helgene fordeles av Grimstad kommune.
Kontakt bygg – og eiendomstjenesten ved å ringe kommunens sentralbord - telefon 37 25 03 00.

Hva koster det å leie?

Alle priser er per time.
Lørdager og søndager deles ikke hallen opp.
Prisene under gjelder for leie av Holvikahallen, Fevikhallen og Vikhallen:
(egne priser for leie av Sparebanken Sør Amfi)

Priser fra 1/8-2019.
Dersom mer enn halvparten av gruppen er over 20 år, beregnes et voksentillegg på kr 116.
Leie Fevikhallen, Vikhallen og Holvikahallen
Gruppe/rom Hele hallen 2/3 av hallen 1/3 av hallen
Barn og unge (under 20 år) 78,- 53,- 30,-
Voksne (over 20 år) 204,- 179,- 154,-
Trening i helger 236,-
Arrangementer kr 236,- pr. time
+ ½ før og ½ time etter arrangementet

Private idrettshaller

Kontaktinfo

Spørsmål som gjelder arrangementer/trening i helger:
Lars Petter Eriksen
Mobil 971 47 758
E-post til Lars Petter Eriksen
 
Spørsmål som gjelder søknad om faste treningstider:
Grimstad idrettsråd

Telefon 481 53 447
E-post:
post@grimstadidrettsrad.no