Tilskuddsordninger til kultur og idrett

Tilskudd fra Grimstad kommune

Driftstilskudd til lag og foreninger

Grimstad kommune gir driftstilskudd til lag og foreninger. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres. 
 

Se retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfristen er 31. mars hvert år.
 

 
Tilskudd til enkeltarrangementer

I tillegg kan du søke om tilskudd eller underskuddsgaranti til ulike typer kulturarrangement som konserter, teaterforestillinger, idrettsarrangement osv. Formålet er å gi kommunens innbyggere et bredt kulturtilbud med høy kvalitet. Det er vedtatt egne retningslinjer for dette, disse ligger i søknadsskjemaet.
 
 

Andre tilskuddsordninger

 

 

Kontaktinfo

Kontaktperson
Karin Glomsaker
Enhetsleder kulturtjenesten
Telefon 37 25 04 82