Tilskuddsordninger til kultur og idrett

Tilskudd fra Grimstad kommune

Aktivitetstilskudd/driftstilskudd til lag og foreninger

Grimstad kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres. 
 

Se retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfristen er 31. mars hvert år.
 
Søke aktivitetstilskudd

 
Tilskudd til enkeltarrangementer

I tillegg kan du søke om tilskudd eller underskuddsgaranti til ulike typer kulturarrangement som konserter, teaterforestillinger, idrettsarrangement osv. Formålet er å gi kommunens innbyggere et bredt kulturtilbud med høy kvalitet. Det er vedtatt egne retningslinjer for dette, disse ligger i søknadsskjemaet.
 
 

Andre offentlige tilskuddsordninger

Det finnes mange tilskuddsordninger til kultur og idrett både blant offentlige og private aktører, så en fullstendig oversikt over feltet er umulig. Nedenfor følger noen forslag til steder å søke penger. Du kan også kontakte kulturtjenesten for mer informasjon om støtteordninger.
 
 

Andre ordninger:

Kontaktinfo

Kontaktperson lag og foreninger
Karin Glomsaker
Enhetsleder kulturtjenesten
Telefon 37 25 04 82

Kontaktperson enkeltarrangementer
Anita Aabel
Kulturrådgiver
Telefon 37 25 07 64