Dømmesmoen hunde- og aktivitetspark

 

Følg oss på Facebook

På Facebooksiden til Dømmesmoen hunde- og aktivitetspark finner du oppdaterte smittevernregler for bruk av parken. 

Bli medlem av Facebook-gruppa vår. På Facebook-siden finner du blant annet veibeskrivelse og informasjon om aktiviteter og arrangementer.  

Kart - Dømmesmoen hunde- og aktivitetspark

Regler for bruk av hundeparken

For at parken skal fungere som et hyggelig sted for alle er vi nødt til å ha visse regler som det er viktig at alle respekterer:

 • All lek forgår på eget ansvar. Grimstad kommune har ikke ansvar for eventuelle skader eller ødeleggelser hunder måtte påføre seg selv eller andre. Dette må tas med den det gjelder der og da.
 • Flexibånd/langline skal ikke brukes. Hunden kan være i bånd ved eiers side.
 • Eier må følge nøye med på hunden sin til enhver tid. Den skal aldri forlates i parken.
 • Alle skal plukke opp etter hunden sin! Poser og søppel kastes i søppelbøtte utenfor parken.
 • Hunder skal få lov til å være hunder, men graving og bjeffing må unngås. Hunder som bjeffer må snakkes til og roes ned eller forlate parken.
 • Det er ikke lov med godbiter eller leker da dette kan skape konflikter hundene imellom. Unntaksvis om du er alene med din hund(er).
 • Tisper med løpetid får ikke benytte seg av lufteområdet (viktig!) Hvis parring skulle skje, så er det eier av tispen sitt ansvar.
 • Rusmidler er ikke tillatt i parken.
 • Barn skal alltid komme i følge med voksne.
 • Hunden skal føres i bånd inn og ut av parken. Løse hunder kun innenfor parken.
 • Noen ganger kan parken være stengt da det holdes kurs i kommunal regi. Eks. Aktiv med Hund.

Ellers gjelder vanlig folkeskikk! Vis hensyn.

Hvis det oppstår konflikter må dette tas direkte med den det gjelder. Ettersom ansatte i Grimstad kommune ikke er tilstede i parken, er det umulig for oss å oppklare hendelser vi ikke har sett.

Når det gjelder smitte av lus, kennelhoste osv. er det alltid en risiko når mange hunder samles på samme plass. Dette smitter ved kontakt med andre hunder og vil alltid kunne forekomme i miljøer der hunder møtes, også her i hundeparken.

Gode råd ved bruk av hundeparken

Før hunden slippes løs i parken

Før du slipper hunden løs i parken, anbefales det å vente litt i slusa eller ved gjerdet slik at hundene får anledning til å bli litt kjent før de slippes sammen.  Hundene kan også introduseres i bånd utenfor området, men vær bevisst på de kan vikle seg inn i båndene hvis de slippes for nært hverandre. Parallellgåing, altså gå på tur i bånd «side om side» utenfor gjerdene kan også være god måte for hundene å treffes før frislipp. De får da anledning til å «lese» hverandre før de møtes i parken.

Hvis hunden/e tydelig reagerer negativt når de introduserer bør de ikke slippes løs sammen.

Unngå unødvendig stress

Hunden kan føle det påtrengende hvis det står flere hunder som vil hilse på den ved ankomst av parken. For å få ned stressnivået til hundene er det en fordel om de andre hundeeierne som allerede er i parken bidrar slik at det ikke blir trengsel ved porten. Hvis hunden(e) som er i parken ivrer for å treffe ny hund kan en risikere at noen presser seg inn i slusa ved ankomst. Da blir første treff i slusa og faren for konflikt større. Hunder som møtes bør ha” albuerom”.

Hundene kjenner seg tryggere hvis de ikke bli trengt opp i et hjørne. Trygge hunder bidrar ofte til god atmosfære i hundeparken – og «senker skuldrene» til både hunder og folk.

Spesielt viktig er det å være bevisst på overnevnte situasjoner hvis nye hunder blir introdusert for hverandre eller dersom de ikke er godt kjent fra før.

Mistrives hunden?

Hunder som viser tegn på at de mistrives i parken bør ikke være der, men gradvis tilvenning kan vurderes – gjerne alene eller sammen med en/få andre hunder de første gangene.

Hvis hunder begynner å slåss

En metode for å skille hundene kan være å løfte de opp etter bakbena slik at de kun står på framføttene og dermed føler at de mister balansen. Sjansen for at de slipper taket da er rimelig stor. Hold armene så langt unna kroppen som mulig for å minske bittfaren.

Hvis eierne drar i hver sin hund for å skille de kan man risikere å gjøre vondt verre. Veterinærer har erfart å få inn hunder med skader som ikke er forenelig med vanlig hundebitt på grunn av dette. Når hundene biter seg fast og eierne drar kan man risikere at hundene får stygge flerreskader.

Det anbefales at hunder som har sloss snarlig går tur sammen i bånd, side om side utenfor området – men ikke nærmere enn den mest usikre hunden føler seg komfortabel med. Dette kan løse” spenningen” mellom hundene.

Jakt-/byttelek

Jakt/bytte-lek mellom hunder er normalt, det vil si at hundene gjerne veksler mellom å være den som løper etter den andre hunden, og den som blir forfulgt.  Men hvis en hund over tid blir behandlet som” bytte” bør leken avbrytes.

Små og store hunder

Små og store hunder kan i utgangspunktet gå godt sammen. Vær likevel oppmerksom på at selv om hundene virker positive til hverandre, så kan det være overveldende for en liten hund å møte en eller flere viltre og glade hunder som er mye større enn den selv. De minste rasene veier kanskje under 2 kg mens de store kan veie mer enn 70 kg. Er de store hundene i ivrig lek litt uheldige, kan den lille risikere å bli skadet.

 • Åpningstider  for små hunder: tirsdag 18-19 og torsdag 12-13
 • Åpningstider for store hunder: mandag 12-13 og onsdag 18-19

Se an dagsformen på hunden

Er hunden stresset eller virker sliten, kan det være bedre å heller gå i parken en annen dag.