Friluftslivets ferdselsårer

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer - oppstart av arbeid

Kommunen har startet kartlegging av friluftslivets ferdselsårer. Ferdselsårer er avgjørende for muligheten til å utøve friluftsliv. For å kunne tilrettelegge for et godt tilbud av ferdselsårer, er det viktig å ha kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer lokalt, og hvilke behov det finnes når det gjelder ulike former for tilrettelegging. Dette for å gi flere mulighet til å ta del i friluftslivet.

Kartleggingen gjennomføres av Friluftsrådet Sør KO og er i tråd med Miljødirektoratets veileder plan for friluftslivets ferdselsårer.

Hvorfor?

Formålet med kartlegging av friluftslivets ferdselsårer er at det skal bidra til å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til Grimstads befolkning. Dette er i tråd med kommunens mål om folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

Kartlegging

Kartleggingen omfatter hele Grimstad kommune.

Arbeidet består av en kartleggingsfase som startet i mars. I denne fasen skal vi:

  • kartlegge hva som finnes av ferdselsårer, turruter og målpunkt
  • supplere kartlegging ved involvering av innbyggere og organisasjoner
  • registrere relevante traseer og målpunkt

Innspill

I forbindelse med kartleggingen ble det holdt fire folkemøter, på henholdsvis Landvik skole, Grimstad rådhus, Eide skole og Fevik skole.  
Selv om du ikke var der, kan du fortløpende melde inn ønsker om merking og tilrettelegging av ferdselsårer/turstier for sykling, skigåing og fotturer via Friluftsrådet Sør sine hjemmesider.

Frist for å sende inn innspill er 1. mai. 

Analyse

I videre arbeid skal informasjonen analyseres, og så skal vi vurdere tiltak basert på nå-situasjonen og målene. Deretter skal det sammenstilles til en foreslått plan, denne blir lagt ut til offentlig høring og skal deretter vedtas politisk.

Kontaktinfo

Kontaktperson
Pernille Sandemose
Mobil 90 89 39 37