Kyststien

Arbeidet med å lage en kyststi i Grimstad er godt i gang. Oppmerking av kyststien er et samarbeid mellom Grimstad kommune og Friluftsrådet Sør. 

Grimstad kommune er oppdragsgiver. Friluftsrådet Sør utreder og gjennomfører arbeidet. Arbeidet er forankret politisk i kommuneplanutvalget. 

Hva er en kyststi?

Kyststi er etablert i flere kommuner i landet. Noen steder går den på fjell og svaberg og andre steder på skogssti eller turvei. Enkelte strekninger går også på vanlig vei. Selv om standarden er ulik, er merkingen og skiltingen standardisert. 

Vi merker og skilter kyststiene først når vi har fått godkjenning og avtaler med grunneiere. Friluftsrådet Sør tar fortløpende kontakt med grunneiere pr. telefon. Det er kun de grunneiere som får skilt eller andre fysiske tiltak på sin eiendom som blir kontaktet.

Hvor går kyststien?

Kyststien er stort sett ferdig merket fra Arendal grense til Grimstad sentrum. Arbeidet med oppmerking fra sentrum til Lillesand grense pågår nå. 

Kartløsning, som viser stien, vil være på plass når oppmerkingen er ferdig. Du vil da kunne se på kartet hvor du er underveis.

Hvorfor lager vi kyststi?

En sammenhengende kyststi gjennom Grimstad kommune, gir gode muligheter for naturopplevelser og mosjon/fysisk aktivitet. En kyststi sikrer tilgjengelighet for alle til strandsone og turmuligheter.  

Les mer om kyststi-prosjektet på nettsiden til Friluftsrådet Sør

Kontaktinfo

Pernille Sandemose
Grimstad kommune