Barnevandrerstien

I juni har vi lagt månedens tur inn i landet, til barnevandrerstiens siste del, strekningen fra Reddal til Landvik. Turen er en opplevelse, både pga vakker natur og spennende landskap, men også fordi historien bak stien bidrar til ettertanke.

Turkart Barnevandrerstien (PDF, 548 kB)
(Tur-runden er ca 7 kilometer)

På 1800 tallet, var nøden stor på de skrinne gårdene i indre deler av Vest Agder, og mange fattige familier var tvunget til å sende barna ut på vandring for at de skulle ta seg arbeid på gårder lengre øst. Barna var gjerne 10-12 år, men noen kunne være helt ned i syv årsalderen. De jobbet med gjeting, fjøsstell, slåttonn og annet forefallende arbeid. Arbeidet var hardt og barna var borte helt fra april til oktober. Lønna til en gjeter kunne være 20-40 kr for sesongen pluss mat og seng, og dette kunne f.eks være nok til å dekke leie for husmannsplassen hjemme. Derfor var barnas innsats så viktig. Historielag og soknelag i Agder har sammen merket en sammenhengende strekning hvor det er stor sannsynlighet at mange av barna gikk i flokker fra vest mot øst. Barnevandrerstien starter i Kvinesdal og ender opp ved Landvik kirke.

Turalternativer

Turen går på sti, på grusvei, gammel kjerrevei og asfalt. Turen er ikke egnet for barnevogner og rullestoler, men den er mulig å sykle om man er innstilt på å trille et par kortere partier. Hovedturen går fra Landvik kirke til Reddal og tilbake igjen via hovedveien til Reddal. Kartet viser imidlertid flere mulige kortere runder. Reddalsveien er asfaltert og har en del trafikk, så dersom man har barn med, anbefaler vi heller at man går en kortere del av turen og tar samme vei tilbake. Er man flere på tur, er det også mulig å kjøre en bil inn til Reddal eller evt parkeringsplassen ved Vestlandske hovedvei, se kartet.  Da kan man gå stien en vei og kjøre tilbake. Selve stien fra Reddal til Landvik kirke er ca 3 km en vei, så det er også overkommelig å gå den tur retur.

Hvordan kommer jeg til Landvik kirke?

Fra sentrum kjør nordover på Rv 404/Opplandsveien, over E 18. Følg veien innover i landet forbi Roresanden. Ta til venstre ved gamle Landviktun og første til høyre igjen mot Reddal. Det er skiltet mot Reddal og Landvik kirke.

Turbeskrivelse

Ved Landvik kirke er det satt opp en infotavle om barnevandrer stien. Landvik kirke er endepunktet på den 13,6 mil lange merkede barnevandrerstien. Hele stien er merket med blå merker og små grønne skilt med barnevandrersymbol. Fra Landvik kirke tar du grusveien innover i landet langs kirkegården. Følg den merkede grusveien, som er en av de gamle hovedveiene, oppover Ringsdalen til Ringsmonen. Her finner du en infotavle som forteller om gravfeltet som befinner seg her.  Gravhaugene er fra år 200-400 og spesielt med feltet er at den ene graven inneholdt beinrester etter en jente på høyst syv år.

Følg grusveien og etter hvert stien videre langs Havstadmonen. Etter at du har passert jordene og kommer inn i skogen finner du postkassen på venstre side. Fortsett videre til Havstad. Her kommer du inn i et område med mye hogst og det går vei ned til Reddalsveien om du ønsker å velge det korteste turalternativet (stiplet linje). Følger du stien videre kommer du til Dolholtmonen og etter hvert til Dolholt gården.  Her kan du velge å ta ned til venstre til Reddalsveien igjen, andre avkortingsalternativ på kartet. Vi anbefaler imidlertid alle som har mulighet å fortsette på barnevandrerstien videre mot Reddal. Du følger nå den første hjulveien til Reddal, i tråkket til en eldgammel gang- og ridevei. Veien/stien går i et vakkert landskap som består av både skog, gammelt kulturlandskap og dyrkede jorder. Hovedveien til Reddal gikk her, helt fram til at Reddalsvannet ble senket i 1879 og den nye veien langs vannet åpnet i 1882. Ved Grøvene er det satt opp en ny infotavle. Grøvene kommer av ordet grop og viser til at vannet lagde renner i leirbakken. Det var tungt for hester og folk å ”bakse” seg fram med lasset.

Følg stien videre forbi Rønningen og Kjerringfallet til du kommer ut på grusveien som fører ned til gårdene. Etter at du har passert gårdene og Snefrids hus, som tilbyr alt innen bryllup og bryllupsplanlegging, kommer du til en ny infotavle. Den forteller om et spennende gravfunn fra førromersk jernalder, rundt 300 år f.Kr.

Barnevandrerstien går nå videre gjennom Reddalsbygda og opp på heia mot Birkeland. Vi velger imidlertid å forlate barnevandrer stien her og følger kjerreveien ned langs Jåvold, til Reddalsveien og følger denne tilbake til Landvik kirke.

Les mer om barnevandringen i Agder.