Groosebekken vandrepark

Månedens tur oktober 2015.

Høsten er en fin årstid for turer i skog og mark. Med oktober kommer elgjakta. Vi har valgt å holde oss unna jaktområdene og har lagt turen til et sentrumsnært område med utgangspunkt i Groos friområde.

Turkart for Groosebekken vandrepark (PDF, 3 MB)

Turen er tross sin nærhet til sentrum, ukjent for mange og svært variert. Runden går på sti, grus og asfalt og det er mange muligheter for å gjøre turen kortere eller lengre. Hele runden er ca 5,5 km.

Turen kan tilpasses barnevogn og sykkel

Dersom man fra Ericsson bygget følger Terje Løvaasvei i stedet for å ta stien langs jordene og inn i skogen, er runden grei å gå med barnevogn eller å sykle, dette er merket med stiplet linje på kartet. Velger man veien fra Groos til Gittas hus, kan runden også tilpasses rullestoler. Groos er et stort friområde som for Grimstads innbyggere, er best kjent som et sommerparadis for bading og festivaler. Men de fine åpne grøntområdene, sandvolleyballbanen og lekeplassen, kan være like fint til utflukter om høsten. Første halvdel av turløypa følger nedre del av Groosebekken og Groosebekken vandrepark. Groosebekken har sitt utgangspunkt fra Bukketjenn på Dømmesmoen og renner ca 4 km gjennom naturskjønne omgivelser, før den renner ut i sjøen på Groos. Groosebekken er gyteplass for sjøørreten i Groosefjorden.

Hvordan kommer jeg til turområdet?

Turen har mange start og parkeringsalternativer, se kart. Men vi anbefaler at du starter på Groos friområde. Fra Grimstad sentrum kjører du Vesterled, Fv420 vestover. Etter ca 1 km, ta til venstre inn Grooseveien. Kjør i underkant av en km langs Grooseveien, til det på venstre side er skiltet ned til parkering på Groos friområde.

Turbeskrivelse

Fra den nederste parkeringsplassen går du over broa og tar til venstre. Følg stien langs Groosebekken og ut på det åpne området. Fortsett rett fram til Gittas hus, kryss veien og ta stien som går langs Groosebekken gjennom skogen. Postkassen henger på høyre side av stien før du kommer til Groos renseanlegg, det store bygget du kommer ut til. Følg asfaltveien fra renseanlegget til Grooseveien og kryss denne. Ta til høyre langs veien og så første sti inn til venstre. Følg stien forbi fotballbanen, ut på veien og ta undergangen under Vesterled. Følg Tønnevoldsgate til innkjøring til gamle Høgskolen i Agder. Gå inn mot skolen og ta til høyre på stien langs Groosebekken og skoleområdet. Følg stien til du kommer ut ved Kiwi. Ta til høyre og så til venstre igjen i rundkjøringa. Følg Tønnevoldsgate til innkjøring til Berge Gård. Følg veien forbi hovedinngangen og gå ned på turveien mellom gamle Berge Gård (den hvite bygningen på venstre side) og låvebygningen. Følg turveien over jordet og hold til venstre langs jordekanten til du kommer ut på en gangvei. Følg denne til du kommer ut på Lillesandsveien igjen på oversiden av Kiwi. Ta til høyre og kryss parkeringsplassen ved Dahlske vgs. Ta gangbroa over Vesterled til det nye Uglandbygget og Ericsson. Kryss Terje Løvås vei og følg stien fra Tønnevoldskogen barnehage langs jordene. Her er kartet ikke helt oppdatert, men følger du stien langs jordekanten til jordet ender og stien går inn i skogen og tar til høyre i første kryss, kommer du ut på en grusvei etter et par hundre meter. Ta til venstre her ut til Terje Løvåsvei igjen, kryss veien og fortsett rett fram på stien. Hold til høyre ved fotballbanen og følg stien langs bekken til Groosedammen. Ta stien på venstre side av Groosedammen ned langs Groos Studenthjem til du er tilbake på Grooseveien, like til venstre for startpunktet på Groos.

Kartet viser flere alternative startpunkter og andre muligheter for parkering. Det er også tegnet inn to muligheter for å korte ned turen. Groosebekken vandrepark fortsetter helt til Dømmesmoen og det er mulig å forlenge turen med å fortsette å følge bekken videre helt til utspringet fra Bukketjenn.