Hoveneset i Homborsund

Nærmere Skagerak kommer du ikke!
Månedens tur i juni og juli er lagt helt vest i kommunen, til Homborsund. Utgangspunktet for turen er den offentlige parkeringsplassen ved Kalvehageneset.

Turkart for Hoveneset (PDF, 492 kB)

Mange er godt kjent på Kalvehageneset, men denne gangen går turen østover langs Homborside, først på Søndre Hoveneset og så videre til Hoveneset offentlige friområde. Turen går i røft terreng og krever godt fottøy og at man er god til beins. Det er lagt opp til flere alternative turlengder, og de fleste barn, i hvert fall i skolealder, vil synes det er gøy og utfordrende å bevege seg i det ulendte terrenget. De første hundre meterne går imidlertid på asfaltert sti, og man kan komme fram til postkassen både med sykkel, rullestol og barnevogn.

Hvordan kommer jeg til Hoveneset?

Fra Grimstad tar du avkjørselen Østerhus/Morholt/Homborsund fra E 18 (Avkjørselen etter Statoil). Følg gamle E 18 til Omresletta og ta til venstre i avkjørsel der det er merket Homborsund. Følg veien nedover forbi innkjørselen til skolen og ta til venstre mot Kjekstad like før Joker butikken i Homborsund. Kjør til høyre etter ca 500 m der det er skiltet til Kalvehageneset. Det er offentlig parkeringsplass der turen starter, med egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

Turbeskrivelse

Fra p-plassen følger du den asfalterte stien ned til Ramsvika. Hit er det mulig å komme både med sykkel, rullestol og barnevogn. Navnet Ramsvika tyder på at det her har vokst ramsløk, en krydderurt, der de unge bladene kan brukes som tilbehør til matlagingen, til pesto eller ramsløksmør.

Turen videre østover er ikke merket og det er ulendt terreng, men du skal følge kystlinjen og vil hele tiden ha havet på høyre side. Det er litt opp og litt ned, men utsikten over Skagerrak er upåklagelig.

Etter et par hundre meter vil du se en stor gravrøys på høyden i retning mot hyttene. I sydlig retning dukker Homborsund fyr opp. Du passerer en liten dam og litt lenger øst runder kysten litt og du vil se en liten småbåthavn inne i bukta. Denne er laget for hyttefeltet.  Nedstigningen til båthavna går igjennom litt kratt.

Synes du at turen hit var tøff nok, ja da kan du ta grusveien innover i landet og følge denne fram til Kjekstadveien. Ta til venstre på Kjekstadveien og så til venstre igjen inn til parkeringsplassen der du startet turen. Det er også et alternativ å gå samme veien tilbake og nyte utsynet over Skagerak fra en annen vinkel.

Alternativ lang rute

Ble du fasinert av denne kyststrekningen og vil oppleve mer, uten å være i båt?  Da fortsetter du rundt den lille båthavna og følger kysten videre østover. Det er stedvis ulendt, men naturen og utsikten er flott. Du ser Prestholmen like på utsiden, holmen med den svarte og hvite varden. Idet du forlater Søndre Hoveneset, passerer du en bukt med masse stein. Dette er etterlatenskaper etter den siste istiden hvor alle finstoffer er vasket bort og igjen ligger stein, transportert over lange strekninger. Er du interessert i geologi, vil du her finne mange ulike bergarter.

Rett inn for Prestholmen har Hoveneset en odde som stikker ut i sjøen, nesten som en liten holme. I kanten av denne finner du en liten varde med en trepåle i midten.

Der er sitert et bibelvers, Salme 121, vers 1 og 2, samt et vers av den danske dikteren Thomas Kingo. Hva er bakgrunnen for at dette har havnet her? Bygartneren vår, Ove Bach, kjenner historien.

Han kan fortelle at varden etter avtale i sin tid ble satt opp av Magnus Nymann, tidligere sokneprest i Hommedal (Landvik og Eide kirke). Den tidligere soknepresten har et helt spesielt forhold til dette friområdet. Hoveneset friområde ble skilt ut fra hans barndomshjem på Hove, en stor fin gård som ligger på venstre side når du kjører Kjekstadveien ut mot Bufjorden.  For å sitere Magnus nokså ordrett i en samtale med bygartneren:   ” Tror du ikkje at far gikk hen å solgte dette området til staten, og det uten at mor eller vi barna viste noen som helst  ting. Han ville hindre at området ble bygget ned med hytter, sa han i ettertid”.  Vi som kan nyte friområdet i dag, må bare sende noen varme tanker i takknemlighet for hans fremsynthet.

Fortsett turen helt til østpynten. Her ser du østover mot Håøya lengst ut. Du skimter en liten hvit fyrstasjon, det er Rivingen ved innseilingen til Grimstad. Så ser du Bjørøya og neset videre østover er Kjekstadneset, et annet sikret friområde. Lengst nord på Hoveneset kan du se innover Havnevågen omgitt av hytter og båthus. Dette var en god lun havn for de som bodde i dette området.

Turen hjemover går tilbake langs kysten, men begynner du å bli sliten av å bevege deg i ulendt terreng, tar du veien tilbake fra småbåthavna som beskrevet for hovedturen.

Postkasse og trekning

Postkassen er plassert i Ramsvika, på benken der den asfalterte stien ender. Den står ute i hele juni og juli. Registrer deg med navn og telefonnr og delta i trekning av fine premier!

God tur langs Homborside - med eller uten fiskestang!