Imenessadelen

Meter over havet: 161 moh.

Kart

Kart over tur til Imenessadelen (PDF, 2 MB)

Beskrivelse fra sentrum til parkering

Fra Grimstad sentrum følger du FV420 Vesterled til Øygardsdalen og videre under E 18 forbi innkjøring til Bergemoen industriområdet, følger FV 54 videre til Landvik skole. Ved Landvik skole er det parkering på motsatt side av veien, eller du kan fortsette 200 meter til du møter FV 404 og har Resvik bedehus og barnehage på høyre side. Her er det offentlig parkering for sykkel og stort sett ledige plasser for bil.

GPS-koordinater

  • Start:
  • Topp:

Lengde (tur/retur): ca 3 kilometer
Tid: 1,5 timer

Turbeskrivelse 

De fleste innbyggere i Grimstad har et forhold til Imenessadelen, ettersom den har en viktig rolle i Henrik Ibsens dikt Terje Vigen. Men langt færre har nok besteget Imenessadelen, bred og blå!

Turen starter fra Resvik Bedehus og man følger fylkesvei 404 til venstre fra parkeringsplassen. Det første stykket går på gangsti/fortau, mens de siste 150 meterne før man tar inn i skogen går langs veien. Man tar av veien, på høyre side, ved et «Del veien»-skilt og tar stien til venstre. Det kan ligge noe tømmer her som skjuler starten av stien. Stigningen starter ganske umiddelbart og man følger stien opp gjennom skogsterrenget. Når man når stikrysset på toppen av første stigning tar man stien videre til venstre over et litt myrlendt området. Stien stiger etter hvert bratt oppover, du skal helt til toppen. På toppen er det fin utsikt i flere retninger, og spesielt fint før lauvet spretter. Nedstigningen går i bratt terreng nedover lia til du treffer stien. Ta til venstre og første til høyre igjen. Stien går nå bratt nedover lia. Du møter etter hvert et hogstfelt, krysser en bekk og tar stien opp til venstre like etter at du har krysset bekken. Følg stien ut til boligfeltet Lille Imås. Vis hensyn og hold avstand til hagen og huset du får på høyre hånd før du møter veien. Følg boligata tilbake til FV 404, kryss denne og ta til venstre og følg fortauet tilbake til Resvik bedehus eller Landvik skole.

Hva møter deg på toppen

Når du når toppen, vil du få et platå med fin utsikt utover Roresand, Sandkleiv, Bergemoen og Landvik. Toppunktet innbyr til rasting og lek på fjell og i skog. Om det blåser, kan man trekke litt lengre inn i skogen for å få ly for vær og vind.

Nyttig å vite

Turen går mye på sti og til dels bratt terreng. De bratteste partiene krever at du er god til beins.