Indre Maløya

Månedens tur juli og august 2015.

Indre Maløya er den mest sentrumsnære øya i Grimstad skjærgården, men er likevel mye mindre kjent og brukt enn Ytre Maløya og Hampholmene, som ligger lengre ute.

Turkart over Indre Maløya (PDF, 3 MB)

Selv om den for mange fremstår som en fullstendig igjengrodd øy, så er det mye kulturhistorie knyttet til Indre Maløya. Det er ryddet en flott sti i form av en rundløype, med utgangspunkt i Dynamittbukta. Dynamittbukta er merket med ankringstegn på kartet, og er det naturlige stedet å legge til, når man kommer til øya med båt. Stien er nyryddet for sesongen og merket med blå trekantsymboler. Stien går i sin helhet på den 146 dekar store eiendommen som eies av Selskapet for Grimstad Bys Vel. Eiendommen er en gave fra Kristen Helmer. Rundturen på Indre Maløya er årets sommertur i Grimstad!

Litt om øyas historie

I motsetning til Ytre Maløya, ble Indre Maløya dyrket opp og skyldsatt relativt sent. Det var en herre ved navn Kristian Skomager, som skal ha stått for dette omring år 1620. Vi vet at han bygslet øya fra 1615. Om det har bodd folk der ute kontinuerlig siden, vet vi ikke, men det var bosetning på Indre Maløya omkring 1868. Videre er det sikkert at familien Jensen på Kringlemoen,  flyttet ut på øya i krigsåra, mens huset deres var okkupert av tyskerne. Øya ble senere til beite for kuer til ca 1956 og senere beiteområde for sauer til midt på 1960 tallet. Eiendommene ble til sommerboliger. Den siste fastboende som holdt stand på Indre Maløya, var fisker Olsen. Han var et kjent syn i skjærgården i sin lille olja fiskesjekte.

Murene i Dynamittbukta- hva er det for noe?

Murene i Dynamittbukta er restene av en gammel opplagsbu for båter som Trygve Due lot føre opp ca 1943. Det var byens borgere som brukte denne til vinteropplag for sine småbåter. Bua var i bruk til 1948.

Vegetasjon og planter på Indre Maløya

Indre Maløya er på mange måter et godt eksempel på hva som skjer med et kulturlandskap når jordbruksdrift og beiting opphører. Det kan være en tankevekker å se krattet som fullstendig har overtatt deler av øya, der det tidligere var åpent kulturlandskap. Store deler av Norge vil kunne gro igjen på denne måten, om all aktiv landbruksdrift og beite skulle opphøre.

Men, i alt dette ”villnisset” kan en finne mange rare vekster, litt avhengig av når på året du legger turen hit. På øya finnes det et par godbiter som ikke er vanlig ellers i skjærgården vår. Den mest eksklusive er en svært kalkelskende orkide som heter Stortviblad. Den er imidlertid avblomstret nå, det samme er orkidene Vårmarihand og Narmmarihand, som pryder naturen langs stien i siste halvdel av mai. Men du vil finne forvillede planter som berberis, rynkeroser og mispel.

Turbeskrivelse

Følg stien inn i skogen og over til Karvebukta, på den andre siden av øya. Følg stien langs Groosefjorden og nyt utsynet mot fjorden og fastlandet. Du passerer en fin badestrand, som sjelden er like full som strendene på de andre øyene. Før du svinger inn i skogen igjen, kan du legge merke til Indre Maløyas litt spesielle geologi. Langs Groosefjorden finnes en kalkgang i grunnfjellet. Den ses som en litt knudrete overflate rett inn for Reveskjær. Dette gir grobunn for en rekke kalkelskende planter, så som orkideer og primula.

Steingjerder og Lauvingstrær

På turen videre over øya, passerer du flotte steingjerder som vitner om gammel rydding for å skape dyrkningsarealer. Her finner du også et helt spesielt Lindetre idet du går igjennom åpningen i steingjerdet. Dette er et en del av landbrukets kulturhistoriske spor i landskapet. Kvister med lauv på av lind, alm og andre lauvtrær ble kuttet om sommeren, tørket og tatt inn på låven og brukt som dyrefor om vinteren. Derav kommer navnet lauvingstrær. Det er ikke mange tilbake av disse, så dette er en aldri så liten godbit.

Broddene – utsikten kan ta pusten fra deg

Terrenget stiger når du nærmer deg den andre siden av øya. Utsiktspunktet på toppen, broddene, er fantastisk. Mot syd ser du Kalven, vannspeilet som skiller Indre Maløya fra de andre øyene, og videre inn mot det populære jordet på Ytre Maløya. Lenger syd innseilingen til Grimstad og i det fjerne Homborsund fyr.  Mot sydøst, Hampholmene, Hesnes Brægen, Smørsund, Grå holmen og de røde Hesnesøyene og Langholmen m.v. Mot nordøst Marivold. Når du går videre tilbake til utgangspunktet i Dynamittbukta, får du i tillegg et flott utsyn mot Osterskilen.