Morholtskogen

I juni velger vi en sentrumsnær tur, på små skogsstier, i et variert og spennende område. Tønnevoldsskogen og Morholtskogen er bynære, men varierte turområder som byr på fine skogsstier, utsiktspunkt, fine rastesteder og mengder av klatretrær.

Turområdet er også nærområde til Campus Grimstad og området står ovenfor en stor endringsprosess. Deler av Tønnevoldskogen skal bygges ut som boligområde og Tønnevoldjordene er planlagt tilrettelagt som park.

Vi har lagt opp til en rundtur som i hovedsak går på ulendt skogssti. Pga mye regn den siste måneden er det vått i skogen, og det er anbefalt med godt skotøy. Turen passer ikke for barnevogner, sykler eller rullestoler. Grusveien mellom Vestre Grøm og Lauvåsvollen og videre over Terje Løvås vei opp Støyterbekken til Groosedammen, egner seg imidlertid fint til dette, se kartet. Hele runden er ca 4,4 km, men man kan velge å gå deler av løypa for å redusere lengden. Et alternativ er å dele turen i to, ta runden fra Ericsson langs Tønnevoldjordene til Lauvåsen gård, en dag og runden i Morholtskogen fra Lauvåsen gård en annen dag.

Kart (PDF, 2 MB)

Hvordan kommer jeg til turutgangspunktet?

Vi anbefaler at du starter turen ved Ericsson bygget. På ettermiddager og i helger kan man parkere her, eller ved Tønnevoldsskogen barnehage på andre side av Terje Løvås vei. Fra Grimstad sentrum følger du Vesterled vestover mot E 18, forbi avkjørsel til Gross. Ta til venstre i rundkjøringen og du har Ericssonbygget på venstre side og innkjørsel til Tønnevoldsskogen barnehage på høyre.

Turbeskrivelse

Fra Ericsson bygget krysser du Terje Løvås vei og tar stien som følger jordekanten. Følg stien langs jordet helt til jordet ender. I juni vil det henge rød og hvite bånd i stikryss og der stien er utydelig. Der jordet ender følger du stien gjennom skogen og ut til grusveien. På grusveien tar du til venstre et par meter, til du ser stien ta inn i skogen på andre side av veien. Følg stien over høyden og videre innover i Morholtskogen. Kryss bekken du kommer til og fortsett på stien over neste høyde. Noen steder tar det av småstier, men det henger merkebånd der stien deler seg. Etter hvert kommer du til et stikryss og en større sti. Her tar du til høyre og følger denne stien opp langs myrkanten. Myra er markert med blått og hvitt på kartet.

Følg stien forbi oppstigningen til Ribbås som tar av bratt til venstre. Man kan velge å ta en avstikker her opp til utsiktspunktet. Men vi har valgt å legge hovedløypa rundt toppen. Stien svinger etter hvert mot venstre. Postkassen er plassert her på høyre side av stien. Følg stien gjennom søkket over høyden og ned til en større sti. Ta til venstre på stien langs bekken og følg den ned til jordet og langs jordet,  helt til du kommer tilbake til grusveien. Før du kommer ut til grusveien er det et fint rastested med en slenghuske. Ta til høyre på grusveien og følg den ut forbi Lauvåsvollen til Terje Løvåsvei. Kryss Terje Løvås vei og ta gang og sykkelstien tilbake til Ericsson bygget.

Vi ønsker små og store en fin tur!